Groen, sp.a en Open VLD zijn vanaf dag één besmet door de oude politieke cultuur van de PS

19 juli 2019, over deze onderwerpen: Wonen en werken in Brussel

Gisteren is er naast het Brussels Hoofdstedelijk Parlement, ook een ‘Raad van de Vlaamse Gemeenschapscommissie’ samengesteld. Die raad, de RVG, verdedigt de belangen van de Vlaamse Brusselaar op vlak van persoonsgebonden aangelegenheden, zoals onderwijs, cultuur en sport.

Volgens de kiesuitslag, waarbij de N-VA de tweede grootste Vlaamse partij in Brussel is, komt het ondervoorzitterschap van die RVG toe aan de N-VA. Dat is logisch, want het reglement stelt dat “alle benoemingen geschieden overeenkomstig de evenredige vertegenwoordiging van de erkende politieke fracties”. Een regel die in alle parlementen wordt toegepast. Het geeft de grootste oppositiepartij, de N-VA dus, ook de mogelijkheid om de democratische werking in het oog te houden.

Kersvers parlementslid Mathias Vanden Borre, fractievoorzitter voor de N-VA in de RVG: “Groen, Open VLD en sp.a, weigeren het reglement toe te passen en Groen claimt nu zelf het ondervoorzitterschap. Verrassend. De moraalridders van Groen blijken nu zelf grote postjespakkers te zijn.”