Groeipakket stijgt jaarlijks met 2 procent

28 november 2019, over deze onderwerpen: Welzijn, Vlaamse begroting, Gezinsbijslagen

Vanaf volgend jaar zal wat ouders via het Groeipakket (de nieuwe naam voor de kinderbijslag) krijgen jaarlijks met 2 procent stijgen. Daardoor ligt het reële bedrag dat mensen met kinderen krijgen aan het einde van deze regeerperiode hoger dan wanneer gewoon de Inflatie De stijging van het algemene prijspeil. De originele betekenis (letterlijk: ‘opblazen’) is monetaire inflatie, wat inhoudt dat de geldhoeveelheid toeneemt. Vandaag wordt met inflatie eigenlijk vooral prijsinflatie bedoeld. Dat wil zeggen een impliciete geldontwaarding. Daardoor daalt de koopkracht. inflatie gevolgd zou worden. Dat bracht Vlaams Parlementslid Philippe Muyters aan het licht tijdens de begrotingsbesprekingen in het parlement.

Bij de vorming van de Vlaamse Regering berichtten verschillende media dat mensen de voorgestelde hervorming van het Groeipakket in hun portefeuille zouden voelen. Maar dat klopt niet, zo bracht Vlaams Parlementslid Philippe Muyters aan het licht tijdens de bespreking van de begroting in het Vlaams Parlement. “Dankzij de aanpassingen aan de begroting die nu in het parlement voorliggen, zullen mensen met kinderen tegen het einde van deze regeerperiode meer krijgen dan wanneer de inflatie gevolgd zou worden. De jaarlijkse ‘vaste’ aanpassing met 2 procent zorgt ervoor dat mensen meer overhouden dan in het oude systeem”, zegt Muyters.

Het Groeipakket zou jaarlijks aangepast worden aan de inflatie, maar de nieuwe regering besliste om een aanpassing aan het systeem uit te voeren met een vast indexeringsmoment in september. Tijdens de bespreking van de begroting bleek dat die vaste aanpassing ook gepaard gaat met een vaste voet van 2 procent, onafhankelijk van de inflatie. Muyters: “Als de inflatie dus lager ligt dan 2 procent, stijgt het Groeipakket met een hoger bedrag. Uit de documenten van de meerjarenraming blijkt duidelijk dat de regering uitgaat van een jaarlijkse inflatie die beduidend lager ligt dan 2 procent. Doorgerekend houdt dit in dat het Groeipakket tegen het einde van de legislatuur hoger ligt dan in het vorige systeem. Deze regering blijft mensen met kinderen volop ondersteunen.”

Tevens is het de intentie om de middelen zo efficiënt mogelijk in te zetten. “Voor de uitbetaling van het groeipakket zullen we evolueren naar één uitbetalingsactor waar er nu vijf parallel naast elkaar werken, met alle bijhorende extra overheadkosten”, aldus volksvertegenwoordiger Koen Daniëls die het dossier opvolgt in de commissie Welzijn. Hij wijst ook op enkele andere nieuwe accenten: “De automatische, en dus ook efficiëntere, toekenning van de schooltoeslag – de vroegere schooltoelage – zorgt er ook voor dat elk gezin dat recht heeft op extra financiële ondersteuning voor schoolgaande kinderen die niet nog eens apart moet aanvragen. En de koppeling van een deel van het Groeipakket aan voldoende en vroege deelname aan kleuteronderwijs – de zogenaamde kleutertoeslag – is een goede aanmoediging om kinderen zo vroeg mogelijk naar school te sturen.”