’Gratis’ Rail Pass van 110 miljoen euro is weggesmeten geld

17 juni 2020, over deze onderwerpen: Mobiliteit, NMBS, Coronacrisis

De federale regering zal een nieuw voorstel naar de superkern brengen over de realisatie van de gratis Rail Pass. Dat verklaarde minister Bellot vandaag in de Kamer. De N-VA kijkt uit naar de herziening en hoopt dat het initiële kostenplaatje van 110 miljoen drastisch ingeperkt kan worden. “Voor dat bedrag kunnen we een hele dieselspoorlijn elektrificeren, en dan is er nog geld over. Als de cadeautjespolitiek primeert boven effectiviteit en veiligheid, zal N-VA deze maatregel niet steunen”, zegt Kamerlid Tomas Roggeman.

In de Kamercommissie Mobiliteit lichtte minister van Mobiliteit Bellot de voortgang van het dossier toe. In overleg met de NMBS wordt een voorstel van aanpak uitgewerkt voor de gratis Rail Pass, zoals beslist door de superkern. De bijsturing van het voorstel moet rekening houden met zowel de financiële impact als de gevolgen voor de volksgezondheid, waar de GEES vraagtekens bij plaatste.

“Het is een mooie intentie om meer mensen te overtuigen om de trein te nemen”, reageert Kamerlid Tomas Roggeman. “Maar het uitdelen van gratis tickets is niet de meest effectieve maatregel. Mensen overtuigen en sensibiliseren kan ook op andere en veel goedkoper manieren, te beginnen bij de versterking van het treinaanbod zelf.” Ook kosten-baten is dat een stuk interessanter. Met geschat kostenplaatje van 110 miljoen euro, is het uitdelen van gratis treintickets duurder dan de elektrificatie van 2 Limburgse dieselspoorlijnen samen. “Voor dit bedrag kunnen we een hele dieselspoorlijn elektrificeren en dan is er nog geld over. Dat had nog eens maatregel geweest waar burger en klimaat iets aan hadden.” De Rail Pass getuigt volgens Roggeman van een korte termijnvisie.

De superkern heeft ingestemd met dit voorstel van groen op voorwaarde dat dit amper iets ging kosten. “We weten inmiddels dat dit niet het geval is”, zegt Roggeman. “Een nieuw voorstel op de superkern zal opnieuw getoetst moeten worden aan de bezorgdheden omtrent betaalbaarheid, én aan bezorgdheden die de GEES formuleerde over de impact op de volksgezondheid. “Als die beide aspecten niet gegarandeerd zijn, zou het de politiek sieren om openheid van geest te tonen, te erkennen dat er andere, effectievere maatregelen bestaan om mensen te overtuigen om het openbaar vervoer te nemen, en om dit voorstel in te trekken”, besluit Roggeman.