Gewijzigd Antidopingdecreet legt lat gelijk voor iedereen

14 maart 2019, over deze onderwerpen: Sport, Doping

In het Vlaams Parlement werd een voorstel van decreet goedgekeurd om twee wijzigingen door te voeren in het Antidopingdecreet. “De bedoeling is om minder uitzonderingen te creëren en zo de Vlaamse regels helemaal af te stemmen op de internationale regels in de context van gezond en ethisch sporten”, aldus initiatiefnemers Herman Wynants, Peter Wouters en Ludo Van Campenhout.

Een Toestemming wegens Therapeutische Noodzaak (TTN) biedt een sporter de mogelijkheid om niet vervolgd te worden voor een positieve dopingtest als die het gevolg is van een behandeling met verboden stoffen of methoden die medisch gezien strikt noodzakelijk is.

Dergelijke ‘TTN’ dient aangevraagd te worden bij NADO Vlaanderen en wordt door een commissie van onafhankelijke artsen getoetst aan de internationale therapeutische standaarden. Momenteel geldt er een uitzondering voor minderjarigen. Voor hen volstaat het wanneer zij een positieve dopingcontrole afleggen om een doktersattest voor te leggen die de behandeling dekt. “Deze uitzondering is niet langer verantwoord in de strijd voor een eerlijke sport”, zegt Herman Wynants. “Wanneer een minderjarige breedtesporter een positieve dopingtest aflegt en een doktersattest heeft, is het momenteel niet mogelijk om de medische behandeling te toetsen aan de antidopingregels. Zo kan de minderjarige breedtesporter die een ontoelaatbare medische behandeling krijgt en zich dus aan doping bezondigt, ontsnappen aan een sportieve sanctie. Vlaanderen is bovendien de enige regio die dergelijke uitzondering kent, wat soms bizarre situaties oplevert.”

Breedtesporters, sporters die niet deelnemen aan wedstrijden op internationaal niveau, kunnen een TTN bovendien retroactief aanvragen. Dat wil zeggen dat ze, indien ze een positieve dopingcontrole afleggen, op dat moment nog een TTN kunnen aanvragen om aan te tonen dat de gebruikte middelen kaderen in een medische behandeling. “Dat zal ook mogelijk zijn voor de minderjarige breedtesporters wanneer de uitzonderingsregel opgeheven is. Daardoor verwachten we geen extra administratieve last voor de minderjarige breedtesporters”, licht Peter Wouters toe.

Een tweede wijziging die men wil doen, is de term van ‘controlearts’ in het decreet vervangen door de term ‘dopingcontroleur’, net zoals in de WADA-richtlijnen staat. “Er wordt gevraagd om steeds vaker en meer gericht dopingcontroles te doen. Dat wil ook zeggen dat er meer mensen nodig zijn om de controles te kunnen uitvoeren. Daarom is het begrip ‘arts’ te beperkend. Het afnemen en controleren van een urinestaal of speekseltest zou bijvoorbeeld ook mogelijk moeten zijn voor andere profielen dan artsen. Bloedafnames en monsternames van weefsel blijven uiteraard enkel voorbehouden voor uitoefenaars van gezondheidsberoepen”, aldus Ludo Van Campenhout.