Gevallen van agressie tegen leraren nemen opnieuw toe

8 maart 2019, over deze onderwerpen: Leerkrachten en directies, Veiligheid

Het aantal gevallen van fysieke agressie in het onderwijs is in 2018 opnieuw gestegen. Dat blijkt uit cijfers die Vlaams volksvertegenwoordiger Vera Celis heeft opgevraagd bij minister van Onderwijs Hilde Crevits. Celis trekt aan de alarmbel: “Geweld tegen leraren is onaanvaardbaar, elk geval is er één teveel. Deze cijfers vereisen een verhoogde aandacht. Bovendien heerst er nog steeds een groot taboe bij leerkrachten om gevallen van agressie te melden.”

Het Agentschap voor Onderwijsdiensten (AgoDi) registreerde vorig jaar 86 gevallen van fysieke agressie. Dat is een stijging in vergelijking met de 59 gevallen in 2017 en het hoogste cijfers sinds 2010. Van deze 86 gevallen van agressie, kunnen er 64 toegewezen worden aan agressie door leerlingen. Opvallend is dat ook het aantal gevallen van agressie door ouders of familieleden is toegenomen. Van 4 incidenten in 2017 naar 18 in 2018.  Een belangrijke nuance bij deze cijfers is dat AgoDi enkel arbeidsongevallen (door agressie) registreert waarbij er een proces-verbaal wordt gemaakt. Wie niet kiest voor een proces-verbaal of het niet zo ver laat komen, wordt niet weerhouden in de cijfers. “Dit betekent dat er heel wat gevallen van fysieke of verbale agressie onder de radar blijven”, verduidelijkt parlementslid Vera Celis.

Scholen zijn nochtans verplicht om alle gevallen van agressie te registreren in een feitenregister. Vera Celis: “Vorig jaar bleek nog uit een bevraging van het COC (persmededeling Christelijke Onderwijscentrale – 21juni 2018) dat het voor leerkrachten een taboe is om naar buiten te komen met hun verhaal, vaak uit vrees te moeten toegeven dat ze hun klas niet in de hand hebben.” Bovendien proberen veel scholen gevallen van agressie ook in alle stilte te regelen, uit vrees voor reputatieschade. Een gevaarlijke evolutie vindt Celis: “In scholen waar geweldincidenten vaak plaatsvinden, ontstaat er een soort van gewenning waardoor de tolerantiegrens voor geweldincidenten hoger ligt.”

Vlaams volksvertegenwoordiger Vera Celis benadrukt dat geweld tegen leerkrachten in welke vorm dan ook, onaanvaardbaar is. “Ik ijver voor een verhoogde aandacht voor het psychosociaal welbevinden van leerkrachten in elke school. We moeten gaan voor een lik-op-stuk beleid tegen geweld in al zijn vormen. Waarbij we kiezen voor een gerichte aanpak van leerlingen of ouders die fysiek en verbaal geweld plegen. Daarnaast moet er een onafhankelijk en neutraal meldpunt komen. Waar leerkrachten op een laagdrempelige manier hun klachten kunnen melden en informatie kunnen verkrijgen over welke mogelijke stappen ze kunnen nemen.”