Genitale verminking in onze dokterspraktijken: totaal onaanvaardbaar

26 maart 2018, over deze onderwerpen: Gezondheidszorg, Artsen, Gelijke kansen

We lezen vandaag in De Morgen dat er aanwijzingen zijn dat in ons land vrouwenbesnijdenissen worden uitgevoerd door artsen. Het idee is dat het dan tenminste veilig gebeurt. “Zulke praktijken zijn onaanvaardbaar, waar ook ter wereld. Maar als onze eigen artsen hieraan meewerken, dan moet het gerecht hard optreden. Ik verwacht dat het Openbaar Ministerie deze zaak grondig onderzoekt”, zegt Kamerlid Valerie Van Peel.

Uit recente schattingen van het Instituut voor Gelijkheid van Vrouwen en Mannen blijkt dat in België bijna 26.000 meisjes en vrouwen te maken hebben met genitale verminking - omdat ze al besneden zijn of het risico daarop lopen. “Dit cijfer is hallucinant, als blijkt dat sommige van onze artsen hieraan meewerken dan moet er hard worden opgetreden”, aldus Van Peel.

Valerie Van Peel verwacht een “duidelijk signaal” van de Orde der Artsen: “Ze moeten de artsen erop attent maken dat dit een bijzonder ernstig misdrijf is.” Het idee dat het dan tenminste veilig gebeurt kan nooit een argument zijn om over te gaan tot genitale verminking. “Deze praktijken zijn gevaarlijk en hebben geen enkel nut, behalve de vrouwen vernederen en ont-eren.”

“De beschuldigingen zijn zeer ernstig, we moeten dus in de eerste plaats onderzoeken wat hier van waar is. Ik roep dan ook de parketten van dit land op om deze zaak grondig te onderzoeken. Als het klopt dat onze artsen genitale verminkingen op vrouwen hebben uitgevoerd, dan hoop ik dat de strafrechter de wet streng zal toepassen”, zegt Van Peel. Genitale verminking op een vrouw wordt gestraft met gevangenisstraf van drie jaar tot vijf jaar. Als minderjarigen het slachtoffer zijn of de verminking plaatsvindt met een winstoogmerk, dan lopen de straffen zelf op van 5 tot 7 jaar.

Op de agenda van de bevoegde Kamercommissie Volksgezondheid van dinsdag 27 maart, staat trouwens een wetsvoorstel van de meerderheid om het beroepsgeheim te wijzigen als het over genitale verminking gaat. Maar eveneens de verplichte registratie van genitale verminking. “De problematiek ligt ons nauw aan het hart”, besluit Van Peel.