Gemeenten zijn verplicht cultureel adviesorgaan rond culturele aangelegenheden in te richten

14 maart 2019, over deze onderwerpen: Lokale overheid, Cultuur

Heel wat gemeenten zitten met de handen in het haar: is een gemeentelijke cultuurraad nog verplicht of niet? De opstapeling van verschillende decreten en de cultuurpactwetgeving zorgde voor heel wat onduidelijkheid. Als antwoord op een parlementaire vraag van Vlaams volksvertegenwoordiger Marius Meremans schept minister van Cultuur Sven Gatz duidelijkheid: culturele organisaties dienen inspraak te krijgen via een adviesorgaan, maar de gemeenten hebben veel ruimte over de concrete invulling. “Prima”, vindt Marius Meremans: “Het betrekken van culturele organisaties wordt zo gegarandeerd, maar de gemeenten hebben de autonomie om in te vullen hoe ze dat doen.”

Afgelopen jaren is er heel wat veranderd aan de regelgeving met betrekking tot lokaal cultuurbeleid. De verwarring bij vele lokale besturen leidde ook tot tegenstrijdige adviezen van cultuurorganisaties en van de VVSG. Marius Meremans kaartte dit dan ook aan in het Vlaams Parlement. Er kwam duidelijkheid, want minister Gatz schetste dat een adviesraad voor culturele aangelegenheid verplicht is maar dit moet niet noodzakelijk via een cultuurraad worden georganiseerd. Gemeenten kunnen dus zelf invullen hoe ze die inspraak organiseren.

Cultuurpactwetgeving blijft van kracht
De cultuurpactwetgeving blijft echter van kracht, waardoor de aanwezigheid van verschillende ideologische en filosofische stromingen gegarandeerd blijft.

Marius Meremans: “Het is een goede zaak dat er nu duidelijkheid is. Het is aan de gemeenten om een modern en breed gedragen inspraakorgaan voor cultuurbeleid te verzoenen met de gegarandeerde aanwezigheid van de diverse ideologische en filosofische stromingen. Dat zal een uitdaging zijn voor de vele schepenen van cultuur.”