Gelijke kansen voor jonge installateurs van groene energie

28 september 2018, over deze onderwerpen: Energiebeleid

Om kwaliteit te verzekeren van kleine hernieuwbare energie-installaties werd voor installateurs een Certificaat van Bekwaamheid in het leven geroepen. De Vlaamse Regering besliste vandaag om de voorwaarden te versoepelen, waardoor jonge installateurs na één maand werkervaring een certificaat kunnen krijgen, in plaats van de huidige drie jaar. Vlaams volksvertegenwoordiger Bart Nevens kaartte het probleem herhaaldelijk aan en is tevreden met de oplossing.

“Hiermee maken we een einde maakt aan de concurrentievervalsing die jongeren de facto uitsloot uit de sector. Ik ben ook verheugd dat het certificaat van bekwaamheid in zijn geheel werd geactualiseerd, zodat burgers zekerheid krijgen dat de installatie van zonnepanelen, zonneboiler of warmtepompen op een correcte manier gebeurt.”

Wie investeert in hernieuwbare energie, zoals zonnepanelen, een zonneboiler of warmtepompen, wil dat deze vakkundig en kwaliteitsvol worden geïnstalleerd. Om dit te verzekeren werd het RESCert kwaliteitslabel voor energie-installateurs in het leven geroepen. Er waren echter tal van tekortkomingen, zo stelt Vlaams volksvertegenwoordiger Bart Nevens al langer. Hij kaartte deze reeds aan in het Vlaams Parlement: “Om recht te hebben op een REG-premie voor een zonneboiler, moest men een installateur gebruiken met een certificaat. Dat certificaat kan je pas aanvragen na drie jaar werkervaring. Door die voorwaarde werden jonge installateurs, die nochtans dezelfde cursus hadden gevolgd maar nog geen drie jaar ervaring in de sector hadden, uitgesloten van het volwaardige certificaat.”

“Het is een beetje tegenstrijdig dat jongeren die met de nieuwste technieken van de schoolbanken komen en dezelfde bijkomende opleiding volgen om de kwaliteit van de installaties rond hernieuwbare energie te verzekeren, uitgesloten werden”, gaat Nevens verder. “Deze beslissing maakt daar een einde aan. Nu kunnen jonge installateurs actief deelnemen aan de energietransitie en meewerken aan de technologieën van de toekomst.”

De beslissing van de Vlaamse Regering bracht ook goed nieuws voor de andere installateurs. De geldigheid van het certificaat wordt immers verlengd van 5 naar 7 jaar. Ook de te lange duurtijd voor het afleveren van het certificaat wordt gevoelig ingekort.

Het certificaat wordt in zijn geheel geactualiseerd. “Ook dat is positief, want zo krijgen burgers zekerheid dat hun zonneboiler op een correcte manier is geïnstalleerd”, zegt Nevens. De wijzigingen zullen ingaan vanaf 1 januari 2019.