Gegarandeerde dienstverlening in gevangenissen broodnodig voor stakingen zoals vandaag

9 februari 2018, over deze onderwerpen: Politie, Justitie, Gevangenissen

Vandaag legt het gevangenispersoneel het werk neer. Sinds gisteravond is er een 32-urenstaking aan de gang. In Wallonië staakt zo’n 60 procent van de penitentiair beambten, in Vlaanderen 50 procent. Mogelijk stijgt dat aantal vandaag met de dagploegen. “Het regime in de gevangenissen zal dus tot het minimum worden herleid. Tientallen politieagenten moeten vandaag weer invallen, terwijl die agenten hun handenvol hebben met hun politiewerk. Het wordt dringend tijd dat er een gegarandeerde dienstverlening in de gevangenissen komt. Vorige justitieministers kondigden dit aan… we wachten er nog steeds op”, zegt N-VA-Kamerlid Sophie De Wit.

In het regeerakkoord van de regering Michel werd de gegarandeerde dienstverlening opgenomen. “Ik heb er begrip voor dat minister Geens voor een onderhandelde oplossing wil gaan met de vakbonden, maar ondertussen tikt de klok verder en wordt er weinig vordering gemaakt. Aan het parlement beloofde de minister een wetsontwerp voor eind 2017. Die deadline is gepasseerd. In de Kamer gisteren wou de minister geen nieuwe deadline naar voor schuiven. Ondertussen gaat de regering Michel wel zijn laatste werkjaar in, de tijd dringt dus! Als het niet lukt met de vakbonden, moet het parlement maar zelf de beslissing nemen. Mijn wetsvoorstel ligt klaar, de N-VA wil hier echt werk van maken.”

“We zijn zo wat het enige land in Europa dat geen gegarandeerde dienstverlening heeft”, gaat De Wit verder. “We werden talrijke keren door Europa op de vingers getikt voor het uitblijven van die gegarandeerde dienstverlening. De gevangenisomkadering tijdens stakingen is te beperkt. We riskeren schadeclaims en boetes. Bovendien moet de politie telkens invallen voor de stakende cipiers, terwijl onze politie echt wel ander werk te doen heeft.”

451 extra personeelsleden in gevangenissen op minder dan twee jaar tijd
Het gevangenispersoneel legt vandaag het werk neer omwille van de personeelskaders die nog niet volledig ingevuld zijn. “Dat klopt en daar heb ik dan ook begrip voor. Toch mogen de inspanningen van deze regering niet vergeten worden. Gisteren antwoordde de minister van Justitie op mijn plenaire vraag dat sinds de stakingen van 2016 er 851 nieuwe rekruteringen zijn gebeurd. Nog andere aanwervingen zijn voor goedkeuring bij de Inspectie van Financiën voorgelegd. Dat maakt volgens de minister in totaal 1.051 rekruteringen. Natuurlijk heb je ook een verloop bij het personeel door pensioneringen en natuurlijke vertrekken. 600 personeelsleden zijn zo vertrokken. Dat maakt in totaal toch 451 nieuwe personeelsleden. Dat is een grote inspanning op korte tijd van deze regering, zeker in tijden van besparingen”, besluit Sophie De Wit.