Géén toegeving over tweetaligheid naar de reizigers

24 oktober 2017, over deze onderwerpen: NMBS

De Kamer keurde afgelopen donderdag een wetswijziging goed over de Spoorcodex. Het Vlaams Belang keurde die wet af omwille van zogezegde toegevingen op tweetaligheid. Daarmee betichtte men de N-VA van toegevingen op taalvereisten. Kamerlid Inez De Coninck ontkent dat ten stelligste.

Spoorcodex
In het wetsontwerp dat De Kamer goedkeurde m.b.t. de nieuwe Spoorcodex staat een onderdeel in m.b.t. de taalvereisten van het spoorpersoneel. Het gaat over de communicatie tussen de treinbestuurder en de infrastructuurbeheerder. Het gaat dus om puur interne communicatieregels. “Er worden dus helemaal geen toegevingen gedaan over taalgebruik naar de reizigers toe. Het gaat over puur interne communicatie”, aldus De Coninck. Dat misverstand wil het Kamerlid de wereld uit helpen. Bovendien is dit louter Europese regelgeving die omgezet wordt in een Wet.

Waalse spoorlijnen
Bovendien gaat het enkel over grensoverschrijdende, Waalse spoorlijnen. Initieel deelde Kamerlid De Coninck dezelfde bezorgdheden m.b.t. de taalvereisten. Tijdens de bespreking in de commissie heeft ze de minister om meer duidelijkheid gevraagd. Daaruit bleek dat er enkel Waalse spoorlijnen geviseerd worden. Voor Vlaanderen is er dus géén impact.