Geen loonkloof tussen publieke en private sector

30 maart 2017, over deze onderwerpen: Ambtenaren

Een nieuwe vergelijkende studie over de lonen van federale ambtenaren en van werknemers in de privé op basis van cijfers van 2016, toont dat er amper nog een loonkloof bestaat. Integendeel zelfs, hogere diploma’s verdienen bij de overheid gemiddeld meer dan in de privé. Hoe hoger de graad, hoe hoger dit verschil oploopt. Ambtenaren krijgen wel minder extra’s bovenop hun basisloon omdat de federale overheid geen bonussen en bedrijfswagens toekent.

Goed salaris bij de overheid
De belangrijkste vaststelling is dat de federale overheid voor de functies in niveau A (masterdiploma) een basissalaris toekent dat bijna altijd hoger ligt dan in de privésector.
De niveaus B (bachelor) scoren licht onder de privé, maar halen deze achterstand via anciënniteit in. De lagere diploma’s (de niveaus C en D) zitten wel steeds een beetje onder het gemiddelde.

Inhaalbeweging voor contractuelen in de maak
Uit de studie blijkt wel dat contractueel tewerkgestelden bij de overheid, die 20 procent van het totaal aantal uitmaken, minder goed af zijn qua salaris. Daaraan wil Steven Vandeput, minister van Defensie, belast met Ambtenarenzaken, iets veranderen. “Momenteel lopen er voorbereidingen om te komen tot een harmonisatie van de contractuelen met de statutaire werknemers om onder meer deze ongelijkheid in verloning weg te werken.” Een andere uitdaging is de invoering van een meer flexibel en variabel verloningssysteem. Hier hinkt de federale overheid nog wel achter op de private sector. Er liggen echter al plannen op tafel om ook hier verandering te brengen.

Arbeidsomstandigheden sterk verbeterd
De laatste jaren maakte de federale overheid ook een sterke inhaalbeweging op vlak van arbeidsomstandigheden. “Het salaris is een motivator, maar ik denk toch dat vooral de inhoud en maatschappelijke relevantie van de functie, de werkzekerheid, de goede combinatie werk en gezinsleven en de uitstekende verlofregeling zorgen voor gemotiveerde en gelukkige werknemers. We hebben via ons antiburn-outplan en onze initiatieven rond duurzaam HR de randvoorwaarden gecreëerd zodat elke ambtenaar daar ook van kan genieten. Omdat we allen langer gaan werken is dit een absolute prioriteit”, aldus Steven Vandeput.