Geen eengemaakte politiezone voor Brussel

3 april 2019, over deze onderwerpen: Veiligheid, Politie, Wonen en werken in Brussel

De Kamercommissie Binnenlandse Zaken verwierp vandaag het wetsvoorstel van SP-A, waarbij de zes Brusselse politiezones tot één zone worden samengevoegd. De N-VA steunde het wetsvoorstel en betreurt de gemiste kans om politieke meningsverschillen aan de kant te zetten en prioriteit te geven aan de veiligheid van de burgers. CD&V en Open VLD verklaarden eerder voor een eengemaakte zone te zijn, maar onthielden zich. Onbegrijpelijk voor Koenraad Degroote (N-VA): “Luister niet naar mijn woorden, maar kijk naar mijn daden!”

De voorvallen tijdens de WK-kwalificatiewedstrijd Marokko-Ivoorkust en de oudejaarsrellen zijn maar enkele recente voorbeelden van een falende samenwerking tussen de zes politiezones. Hierbij is pijnlijk aangetoond dat de Brusselse politiezones niet in staat zijn om snel en efficiënt onverwachte gebeurtenissen onder controle te krijgen in de hoofdstad van Europa. Dit blijkt duidelijk uit het rapport van het Comité P naar aanleiding van de rellen van 11 november 2017. Het comité P onderzocht hierbij de organisatie van de handhaving openbare orde in de zes politiezones en in het bijzonder de regeling om het hoofd te kunnen bieden aan ongeplande gebeurtenissen.

“Buiten de normale diensturen is er in de meeste Brusselse politiezones geen officier op de werkvloer aanwezig die met kennis van zaken een niet-gepland evenement kan beginnen begeleiden en beheren.”(dixit verslag comité P) Voormalig minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon (N-VA) liet een studie uitvoeren naar schaalvergroting van de politiezones. De experts geven aan dat een operationele samenwerking onvermijdbaar en noodzakelijk is.

De respondenten geven aan dat er onderling al een aantal samenwerkingsverbanden gesloten zijn, maar dat een fusie tot één politiezone uit den boze is. Toch schuilt het probleem voornamelijk in het feit dat er geen ‘eenheid van bevel’ is. Niet enkel het rapport van het comité P, maar ook een korpschef uit één van de Brusselse politiezones bevestigt dit. Ondanks het feit dat de Brusselse politiezones samen circa 5.200 politiemensen telt, slaagt men er niet in om op zeer korte tijd een peloton bijeen te krijgen en aan te sturen.

De N-VA steunde het wetsvoorstel. “We betreuren het gebrek aan politieke wil om tot een gedragen oplossing te komen. In principe zijn we voorstander van vrijwillige fusies, maar hier stellen we de veiligheid van de burgers, de bezoekers, de nationale en internationale instellingen boven de politieke impasse”, aldus volksvertegenwoordiger Koenraad Degroote (N-VA).

CD&V en Open VLD onthielden zich met een bijhorende stemverklaring. Open VLD wil een metropolitaanse politiedienst onder de Brusselse minister-president. Ook CD&V benadrukte dat er een wijziging nodig is, maar dat deze moet gedragen worden van onderuit. Hiermee gaat CD&V in tegen ontslagnemend minister van Binnenlandse Zaken De Crem (CD&V). Volksvertegenwoordiger Degroote reageerde verbaasd over de onthouding en stelt: “Luister niet naar mijn woorden, maar kijk naar mijn daden!”