Geen duimbreed toegeven op LGBTI-rechten

18 december 2019, over deze onderwerpen: Europees beleid, Holebi's en transgenders

Het Europese Parlement stemde vandaag over een resolutie die de rechten van de LGBTI-gemeenschap in de EU-lidstaten als fundamenteel beschouwt, en die alle landen in de EU oproept om die rechten ook te garanderen en te beschermen. Tegelijk veroordeelt de resolutie ook de toenemende publieke discriminatie en haatspeech tegen andersgeaarden. “Onze partij heeft altijd een voortrekkersrol gespeeld wat betreft de rechten van de LGBTI-gemeenschap, en dat zullen we ook blijven doen”, zegt Europarlementslid Assita Kanko, als lid van LIBE-commissie (burgerlijke vrijheden). “De resolutie schept een kader waarin deze rechten gegarandeerd blijven en worden versterkt, en krijgt dus de volle steun van de N-VA-fractie.”

Als het gaat over de rechten van de LGBTI-gemeenschap, is de N-VA altijd een pionier geweest in het Vlaamse politieke landschap. Al sinds haar ontstaan in 2001 steunt de N-VA consequent de strijd voor juridische gelijkheid en de positieve maatschappelijke aanvaarding van de LGBTI-gemeenschap. Deze steun uit zich zowel op lokaal, Vlaams, federaal als Europees vlak: de N-VA-regenboog omspant de hele wereld.

De partij heeft tal van initiatieven genomen in de emancipatie van de LGBTI-gemeenschap. Met Vlaams Parlementslid Piet De Bruyn heeft de partij een prominente stem en gezicht in het debat. Hij was onder meer van 2017 tot 2019 ‘General Rapporteur on the Rights of LGBTI People’ bij de Parlementaire Vergadering van de Raad van Europa en vormde op die manier een brug tussen de Raad van Europa en de Europese LGBTI-gemeenschap.

Zowel in de Vlaamse als in de federale regering voerde de N-VA met Liesbeth Homans en Zuhal Demir een beleid dat er op gericht was om de gelijke rechten van de LGBTI-gemeenschap te verbeteren en te beschermen.

De resolutie is het sluitstuk van het debat over openbare discriminatie en haatzaaien tegen LGBTI-mensen, dat op 26 november in de plenaire vergadering werd gehouden. Tijdens dat debat uitten EP-leden hun bezorgdheid over zogenaamde ‘LGBTI-vrije zones’ in Polen. Tientallen gemeenten, provincies en provincies in het zuidoostelijke deel van het land verklaarden zichzelf ''vrij van LGBTI-ideologie'', weliswaar via louter symbolische resoluties die geen wettelijke draagkracht hadden, maar die wel bijdroegen aan het stigmatiseren en uitsluiten van LGBTI-mensen.

De resolutie herneemt de bezorgdheid over deze LGBTI-vrije zones in Polen, maar ook de toenemende discriminatie en haatspeech in de EU tegenover homo’s, lesbiennes, transgenders en andere mensen met een andere seksuele geaardheid. Een bezorgdheid die ook de N-VA-fractie in het Europees Parlement deelt. Assita Kanko: “We stemden dan ook duidelijk voor het amendement dat de zogenaamde LGBTI-vrije zones in Polen sterk veroordeeld.”

“Laat het duidelijk zijn: op het gebied van gelijke rechten voor de LGBTI-gemeenschap, geven we geen duimbreed toe”, besluiten N-VA-parlementsleden Geert Bourgeois, Assita Kanko en Johan Van Overtveldt.