Geen Black Friday meer voor dieren

23 november 2018, over deze onderwerpen: Dierenwelzijn

Vlaams Dierenminister Ben Weyts gaat kortingen op levende dieren verbieden. De wettelijke basis is al afgetoetst bij de Raad van State Een bijzonder adviesorgaan en administratief rechtscollege, opgericht in 1946. Zijn belangrijkste bevoegdheid is het schorsen en vernietigen van administratieve rechtshandelingen die strijdig zijn met de geldende rechtsregels. Als hoogste administratief rechtscollege zijn zijn uitspraken bindend. De Raad is ook cassatierechter voor beroepen tegen de uitspraken van de lagere administratieve rechtscolleges. Daarnaast geeft de Raad van State advies op wetgevend en reglementair gebied. Raad van State en het verbod moet in de loop van volgend jaar van kracht worden. “Dieren zijn geen wegwerpproducten die je tegen dumpingprijzen aanbiedt”, zegt Weyts. “We maken komaf met de ‘Black Friday’ en andere superkortingen op dieren.”

In de aanloop naar een koopjesperiode duiken er steevast reclames op voor spectaculaire soldenkortingen op levende dieren. Ook deze ‘Black Friday’ is het weer prijs. Zo mikt de hondenfokker Hoeve Hoogland uit Kasterlee dit jaar zelfs op een heel ‘black weekend’ met bodemprijzen voor dieren.

Vlaams Dierenminister Ben Weyts gaat een einde maken aan de kortingen op dieren. Het wordt in Vlaanderen verboden om kortingen (in welke vorm dan ook) aan te bieden bij het verhandelen van een dier. Zo komt er een einde aan de absurde situatie waarbij dieren door de consumentenwet behandeld werden zoals levensloze objecten, aangeprijsd met forse kortingen.

“In Vlaanderen nemen we Dierenwelzijn ernstig en bekijken we dieren niet als koopwaar in een supermarkt”, zegt Weyts. “Je neemt een dier in huis omdat je er goed voor wil zorgen, niet omdat het een onweerstaanbaar koopje is. Die eenmalige superkortingen zorgen voor impulsaankopen. Mensen laten zich verleiden tot aanschaf van een dier zonder dat ze al te lang stilstaan bij de verantwoordelijkheden die gepaard gaan bij de zorg voor een dier. Dieren die aangeschaft worden op Black Friday, belanden dikwijls nog voor Kerst in een asiel – of erger.”

Vlaanderen toont zich met dit verbod opnieuw een voortrekker op het gebied van Dierenwelzijn. Weyts heeft de wettelijke basis voor het verbod al voorgelegd aan de Vlaamse Regering en afgetoetst bij de Raad van State. Het verbod kan in de loop van volgend jaar van kracht worden. “Ik wil het verbod er nog voor de zomersolden van 2019 doorkrijgen”, zegt Weyts.