Gebrek aan informatie over sancties voor werkonwillige SWT’ers zorgwekkend

4 december 2019, over deze onderwerpen: Werken, Werk zoeken en werkloosheid, Activering, Pensioenen, Uitkeringen

In 2017 en 2018 stroomden maar liefst 3.057 Vlamingen in het systeem van SWT (stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag of ‘brugpensioen’). 3.029 onder hen kregen minstens één jobaanbieding, mail op maat of sollicitatieopdracht. Maar wat gebeurt er als ze weigeren? “Dat weten we dus niet”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Axel Ronse, die de cijfers opvroeg bij minister van Werk Hilde Crevits. “Het systeem maakt deze groep sowieso moeilijk om te activeren. Het baart me dan ook zorgen dat de VDAB De Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding (VDAB) is een Vlaamse overheidsdienst die vraag en aanbod op de arbeidsmarkt samenbrengt, bemiddelt voor werkzoekenden en hen naar werk begeleidt via een traject op maat. In het kader van de zesde staatshervorming werd ook de controle en sanctionering van werkzoekenden, een vroegere RVA-bevoegdheid, in 2016 een taak van de VDAB. De Waalse tegenhanger van de VDAB is Forem en de Brusselse Actiris. VDAB en minister Crevits niet eens in staat zijn om een overzicht te geven van de sancties voor wie weigert in te gaan op jobs of opleidingen.”

Personen in een stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag (SWT, zogenaamde bruggepensioneerden) worden verondersteld beschikbaar te blijven en/of zich daartoe bij te scholen. Volgens de cijfers van Ronse stroomden in 2017 en 2018 maar liefst 3.057 mensen in het systeem van SWT (brugpensioen). 3.029 onder hen kregen minstens één jobaanbieding, mail op maat of sollicitatieopdracht.

SWT’ers worden dus verondersteld in te gaan op een opleidingsaanbod, stage of werkaanbieding. Maar dat doen ze niet allemaal. Nu blijkt bovendien dat VDAB en minister van Werk Crevits niet in staat zijn om een overzicht te geven van de gevolgen voor SWT’ers die pertinent weigeren in te gaan op jobaanbiedingen, opleidingen, stages of sollicitatieopdrachten. Dat blijkt uit haar antwoord op een schriftelijke vraag van Vlaams Parlementslid Axel Ronse. Blijkbaar zou dit een aanpassing vereisen in de VDAB-‘applicatie’. Ronse wil dit graag zo snel mogelijk ter sprake brengen in het Vlaams Parlement via een hoorzitting. “We moeten als parlementslid inzicht krijgen in het activeringsbeleid van SWT’ers, en dus ook het sanctioneringsbeleid. Dit gaat over veel mensen. Die hebben vaak een heel interessant profiel en zijn gegeerd door veel bedrijven. Ze stromen echter nauwelijks door naar werk. Uit eerdere parlementaire vragen blijkt bijvoorbeeld dat slechts 2,4 procent van de ingestroomde SWT’ers na een jaar opnieuw aan het werk gaat. Dat komt door hun statuut. Bovenop hun werkloosheidsvergoeding krijgen ze namelijk een extra bedrijfstoeslag. Daardoor is het verschil tussen wat ze krijgen via hun statuut en zouden verdienen door te werken veel te klein. Bovendien moeten ze slechts ‘aangepast beschikbaar’ zijn voor de arbeidsmarkt. Dat betekent dat ze niet actief naar werk moeten zoeken. Net daarom moet Vlaanderen deze groep maximaal activeren en opvolgen.”

Als we willen streven naar 80 procent Werkzaamheidsgraad Stemt overeen met het gedeelte van de bevolking dat werkt binnen de bevolkingsgroep op beroepsactieve leeftijd, bijvoorbeeld de 20- tot 64-jarigen. werkzaamheidsgraad dan moeten we deze anomalie grondig aanpakken. “Het beste zou zijn dat het SWT-statuut wordt uitgedoofd door de volgende federale regering.”