Foute cijfers rond bijkomend toegankelijk groen Vlaamse Rand

7 februari 2019, over deze onderwerpen: Leefmilieu

In het regeerakkoord van de Vlaamse Regering werd opgenomen dat er tegen het einde van deze legislatuur 1.000 hectare aan bijkomend toegankelijk groen in de Vlaamse Rand moest gecreëerd worden. Vlaams Parlementslid Elke Wouters vroeg de cijfers op bij het kabinet van de minister van Leefmilieu en deed een eigenaardige vaststelling: “Het is duidelijk dat er boekhoudkundige trucs gebruikt worden om te laten uitschijnen dat er veel meer bijkomend groen gecreëerd is dan in werkelijkheid het geval is. Heel wat ‘nieuwe’ gebieden waren in feite al groen én toegankelijk.”

Elke Wouters vroeg om een duidelijke stand van zaken rond de realisatie van 1.000 hectare bijkomend toegankelijk groen in de Vlaamse Rand, maar die kreeg ze helaas niet. “Als ik alles optel, komt het kabinet van de ondertussen ex-minister aan 1.200 hectare, maar er worden heel wat zaken meegerekend die absoluut niet zorgen voor bijkomend groen”, aldus Wouters. “Zo worden bijvoorbeeld alle domeinen meegeteld waar een zanderig padje werd heraangelegd of waar bewegwijzering werd geplaatst. Deze gebieden waren uiteraard voordien ook al toegankelijk groen. Zelfs gebieden waarvoor enkel een toegankelijkheidsregeling werd opgemaakt, werden meegenomen in de berekening. Bovendien worden nu ook landinrichtingsprojecten meegerekend die niet zorgen voor groen, maar wel voor open ruimte. Ik vrees dat er in werkelijkheid helaas veel minder gerealiseerd is dan men wil laten uitschijnen.”

Uit het antwoord op de schriftelijke vraag van Wouters kon niet duidelijk worden afgeleid hoeveel bijkomend groen er nu effectief werd gerealiseerd van 2014 tot nu in de Vlaamse Rand.