FOD Financiën vergroent wagenpark

28 november 2017, over deze onderwerpen: Financiën, Leefmilieu

De FOD Financiën zet belangrijke stappen in de vergroening van haar wagenpark. “Een goede zaak”, aldus Kamerlid Werner Janssen.“De overheid moet het goede voorbeeld geven.”

Naar aanleiding van de nieuwe Omzendbrief 307sexies werd aan de federale overheidsdiensten die meer dan 20 wagens hebben en een aantal verplichtingen opgelegd om hun wagenpark te vergroenen.

Zo moet minstens 5 procent van de nieuwe wagens een elektrische, CNG of hybride aandrijving hebben en dient minstens 10 procent van deze wagens over een ecoscore boven 75 te beschikken.

Uit een antwoord van de minister van Financiën op vraag van Kamerlid Werner Janssens, blijkt dat de FOD Financiën in 2017 een vernieuwing van 151 voertuigen heeft voorzien, waarvan 30,46 procent hybride, elektrisch of CNG is. Daarnaast heeft ongeveer 26 procent van de nieuwe wagens een ecoscore hoger dan 75. Op een totaal van 285 personenvoertuigen, waarvan slechts 1 CNG, 3 elektrisch en 1 hybride, is dit een grote stap vooruit.

“Op basis van bovenstaande cijfers, blijkt dat de FOD Financiën nu al beter doet dan wat door de omzendbrief 307sexies wordt gevraagd”, stelt Janssen. “Ook in 2018 gaat men op deze manier verder. Ik hoop dat de andere ministers hun overheidsdiensten aansporen om evengoed te doen. De overheid dient het goede voorbeeld te geven voor wagens met alternatieve aandrijving.”