Fiscale pensioenval wordt eindelijk weggewerkt

29 januari 2019, over deze onderwerpen: Pensioenen, Financiën

Het wetsvoorstel rond het fiscale luik van de Arbeidsdeal dat Kamerlid Jan Spooren (N-VA) indiende, werd vandaag goedgekeurd in de commissie Financiën door N-VA, Open VLD, CD&V en MR. De PS vroeg wel een tweede lezing zodat de definitieve goedkeuring pas binnen enkele weken kan plaatsvinden. Het wetsvoorstel biedt een oplossing voor het reeds lang aanslepende probleem van de ‘fiscale pensioenval’. Een hoger bruto pensioen of extra inkomsten voor gepensioneerden leiden eindelijk ook tot een hoger netto inkomen. Na vele jaren is er dus eindelijk een rechtvaardige oplossing in zicht. Niet alleen rechtvaardig, maar ook belangrijk voor de portefeuille van meer dan 100.000 gepensioneerden die de extra koopkracht echt wel verdienen.

Dit probleem treedt ook op wanneer een pensioen of uitkering gecombineerd wordt met een andere vorm van inkomsten. Extra inkomsten uit onder andere werk, opleidingen of vastgoed verdwenen als sneeuw voor de zon. Steeds meer gepensioneerden hebben interesse om tijdens hun pensioen nog iets bij te verdienen, maar gingen niet aan de slag omdat de winst ervan wegbelast wordt.

Dit probleem sleept al meer dan 30 jaar aan maar geen enkele bevoegde minister slaagde er in met een oplossing te komen. Einde vorig jaar kwam minister Johan Van Overtveldt (N-VA) als eerste met een volledige oplossing voor dit probleem. Door de val van de regering-Michel kon zijn wetsontwerp evenwel niet gestemd worden. Via een wetsvoorstel van Jan Spooren brengt de N-VA-Kamerfractie de oplossing voor dit probleem nu naar het parlement. Het voorstel past binnen een ruimer pakket maatregelen in het fiscale luik van de arbeidsdeal dat vorige zomer werd overeengekomen tussen de voormalige meerderheidspartijen.

Jan Spooren: “Ik ben zeer blij dat we dit probleem nu eindelijk kunnen oplossen. Sinds ik met deze materie bezig ben, werd ik hierover enorm veel aangesproken door gepensioneerden. De mensen kunnen niet begrijpen dat de stijging van hun pensioen zomaar wegbelast werd.” Ook sommige invaliden zagen zich met dit probleem geconfronteerd. We bieden nu eindelijk een oplossing voor deze mensen.” Daarnaast maakt dit wetsvoorstel het interessanter om studiejaren af te kopen voor het pensioen, want voor sommigen dreigde de meerwaarde hiervan wegbelast te worden.

Het wegwerken van de pensioenval maakt deel uit van een ruimer pakket maatregelen op vlak van pensioenen. Jan Spooren: “Samen vormen deze maatregelen een evenwichtig geheel. De ontvangers van een minimumpensioen met een volledige loopbaan, een groep die voornamelijk bestaat uit vrouwen, krijgt nu een pensioen dat 10 procent boven de Europese armoededrempel ligt. Het wegwerken van de fiscale pensioenval komt ten goede aan vele werknemers met een gemiddeld pensioen en de vermindering van de solidariteitsbijdrage is ten voordele van de ambtenarenpensioenen, met uitzondering van de hoogste pensioenen. Bovendien vind ik het zeer belangrijk dat we het op deze manier aantrekkelijker maken om bij te klussen na het pensioen, iets waar veel gepensioneerden om vragen.”