Financiële regeling garandeert stopzetting pelsdierkweek

15 mei 2020, over deze onderwerpen: Dierenwelzijn

Vlaams Dierenminister Ben Weyts heeft een financiële regeling uitgewerkt voor de stopzetting van de pelsdierkweek en de productie van ‘foie gras’ door dwangvoeding in Vlaanderen. Ten laatste tegen 30 november 2023 zullen de nog bestaande bedrijven hun activiteiten beëindigen. De Vlaamse Regering voorziet een compensatie voor onder meer het inkomensverlies, maar die vergoeding wordt wel steeds kleiner naarmate de eigenaars langer wachten met de stopzetting. “Zo nemen we eindelijk afscheid van een nog steeds winstgevende industrie, die niet meer van deze tijd is”, zegt Weyts. “Vlaanderen maakt een duidelijke keuze vóór Dierenwelzijn.”

Vlaanderen telt nog 16 pelsdierkwekerijen waar jaarlijks tot 200.000 dieren gedood worden. Het is ook nog steeds mogelijk om dwangvoeding te gebruiken als productiemethode voor de zogenaamde ‘foie gras’. Vlaams Dierenminister Ben Weyts vindt het niet meer van deze tijd om dieren te doden enkel en alleen voor hun pels of om dieren eten letterlijk door de strot te rammen. In de vorige regeerperiode legde Weyts al de decretale basis om ten laatste tegen 30 november 2023 definitief afscheid te nemen van de pelsdierkweek en de dwangvoeding in Vlaanderen.

Er is nu een financiële regeling uitgewerkt voor de stopzetting van de 16 nog bestaande pelsdierkwekerijen en het ene bedrijf dat nog gebruik maakt van dwangvoeding om foie gras te produceren. De vergoeding voor het inkomensverlies van de eigenaars wordt berekend op basis van dezelfde regels die ook gelden voor de onteigening ten algemene nutte. De totale vergoeding voor de stopzetting moet evenredig blijven met de waarde van de activiteiten die beëindigd worden. De betrokken grond van de bedrijven moet niet verworven en dus ook niet vergoed worden. Met deze regeling kunnen de geplande stopzettingen tijdig afgerond worden.”

Weyts stimuleert de kwekers om zo snel mogelijk over te gaan tot sluiting. Het compensatiebedrag wordt vanaf 1 april 2021 al met 10 procent verminderd en ook op 1 april 2022 en 1 april 2023 gaat er telkens 10 procent af van het bedrag.

“We nemen stap voor stap afscheid van achterhaalde praktijken die in strijd zijn met het dierenwelzijn”, zegt Weyts. “Na onder meer het verbod op onverdoofd slachten en de wetgeving rond blokstaarten zetten we nu ook een punt achter de pelsdierkweek en de productie van foie gras door middel van dwangvoeding. Vlaanderen neemt internationaal een voortrekkersrol op inzake Dierenwelzijn.”