Federale regering verlengt steun aan goederenvervoer per spoor

20 april 2017, over deze onderwerpen: Economie, Mobiliteit, NMBS, Waterwegen, Leefmilieu

In de plenaire vergadering van de Kamer is een wetsontwerp goedgekeurd dat de steun aan het verspreid en gecombineerd goederenvervoer verlengt tot 2020. Het gaat hierbij om een jaarlijks budget van gemiddeld 13,5 miljoen euro. “Deze steunmaatregelen zijn een effectief middel om het aantal vrachtwagens op onze wegen te verminderen en de uitstoot van CO2 terug te schroeven”, zeggen N-VA-Kamerleden Wouter Raskin en Daphné Dumery.

De federale overheid steunt al verscheidene jaren het goederenvervoer per spoor. Dat heeft niet alleen een gunstige impact op het milieu, maar ook de economie, werkgelegenheid en mobiliteit winnen erbij. Wouter Raskin: “Redenen genoeg dus om de financiële steun voor het verspreid en gecombineerd goederenvervoer te verlengen tot eind 2020. Door de steun voor een langere periode vast te leggen, biedt de regering bovendien rechtszekerheid aan bedrijven en goederenoperatoren. Dat was onder de vorige regering niet het geval.”

“We moeten de verschuiving van de goederenstromen naar zowel de binnenvaart als het spoor blijven stimuleren. Onze havens nemen deel aan tal van Europese programma’s die deze modal shift helpen realiseren, maar ook federale steun aan spoortransporten blijft noodzakelijk. Een afschaffing van de steun zou immers erg nadelig zijn voor het concurrentievermogen van onze Vlaamse havens”, aldus Daphné Dumery.