Europese strijd tegen criminele webhandelaars moet vertrouwen in online shoppen versterken

13 juli 2017, over deze onderwerpen: Economie, Europees beleid, Technologie

Europa wil dat de lidstaten makkelijker kunnen samenwerken in de strijd tegen criminele webhandelaars die over de landsgrenzen heen consumenten oplichten. De commissie Interne markt en Consumentenbescherming (IMCO) keurde daarvoor nieuwe maatregelen goed, met onder meer een Europees waarschuwingssysteem tegen malafide online praktijken. Europarlementslid en IMCO-voorzitter Anneleen Van Bossuyt beschouwt dit als een belangrijke stap vooruit inzake online consumentenbescherming: “De lidstaten krijgen modernere en snellere middelen in handen om doeltreffend te reageren tegen schendingen van consumentenrechten. Dat moet het vertrouwen in online shoppen versterken en de verdere uitbouw van de Europese digitale markt een boost geven. Uit een analyse van Worldline blijkt dat maandelijks 1.300 Belgen bedot worden door webwinkels. Deze maatregelen zorgen er hopelijk voor dat dit aantal drastisch naar beneden gaat.”

Volgens Van Bossuyt is er nood aan een grensoverschrijdende aanpak tussen de Europese lidstaten om online consumenten effectief te kunnen beschermen: “Vandaag kunnen criminele webhandelaars die straffen willen ontlopen, al te makkelijk hun activiteiten van land naar land verplaatsen. Bovendien zijn criminelen met één muisklik in staat om illegale praktijken in verschillende lidstaten tegelijk te begaan. Het is dus absoluut noodzakelijk om in dit digitale tijdperk kort op de bal te spelen en vroegtijdig dergelijke problematische feiten te signaleren én aan te pakken. Zo kunnen de bevoegde autoriteiten beslissen om websites volledig of tijdelijk af te sluiten en consumenten hiervan op de hoogte brengen.”

Ook consumentenorganisaties en de consumenten zelf krijgen een belangrijke, proactieve rol toegekend. Zij kunnen alarm slaan via een speciaal Europees waarschuwingssysteem waardoor malafide praktijken sneller opgespoord kunnen worden. Van Bossuyt: “Een uitstekende maatregel. Onderzoek heeft immers uitgewezen dat maar liefst 37 procent van de e-commercewebsites voor onder andere reizen, kleding en consumentenkredietdiensten in overtreding zijn met de Europese consumentenwetgeving. Consumenten voelen uiteraard doorgaans zelf als eerste de negatieve gevolgen van dergelijke praktijken.”

Consumenten die onterecht schade lijden, moeten overigens makkelijker gecompenseerd worden. Van Bossuyt: “Consumenten hebben het recht op betere informatie en toegang tot mogelijke compensaties zoals een prijsvermindering, een langere garantieperiode of de vervanging van het product of de dienst.”