Europese machtsblokken pleiten voor achterkamertjespolitiek in Europees Parlement

24 januari 2019, over deze onderwerpen: Politiek, Europees beleid

Volgende week donderdag stemt het Europees Parlement over de herziening van zijn reglement. Vandaag raakten de amendementen bekend van de traditionele machtspartijen. Hun opzet is duidelijk: het veiligstellen van hun huidige machtspositie ondanks hun tanende electorale gewicht in de meeste lidstaten. Zo willen zij de vorming van nieuwe fracties tegenhouden door zelf te oordelen of nieuw verkozen parlementsleden voldoende politieke verwantschap vertonen om een fractie te vormen. “De traditionele partijen willen op die manier de oppositie in de kiem smoren en het politiek Pluralisme Het naast elkaar bestaan van verschillende culturele en sociale (belangen)groepen in een samenleving, waarbij er een zeker machtsevenwicht wordt nagestreefd. In die zin geldt pluralisme als een tegenhanger van totalitarisme. Met pluralisme wordt ook wel een overheidsbeleid aangeduid dat verschillende levensbeschouwingen, culturen en politieke voorkeuren erkent, wat leidt tot een houding van tolerantie en het toekennen van bepaalde politieke (minderheids)rechten. pluralisme in het Europees Parlement aan banden leggen”, zegt Europarlementslid Anneleen Van Bossuyt.

Daarnaast proberen ze aan de vrijheid van meningsuiting te morrelen door zichzelf het recht toe te eigenen te bepalen wat een parlementslid al dan niet mag zeggen. De bedoeling is een verbod op beledigende uitspraken en op het gebruik van attributen in het halfrond zoals banners en vlaggen. Van Bossuyt: “Dit is een onverholen aanslag op de vrije meningsuiting en ondergraaft het draagvlak van de EU. En dat op enkele maanden voor de Europese verkiezingen. Zulke zelfbedieningsmanoeuvres leggen de vinger op de wonde: hun Europaverhaal overtuigt de mensen niet meer en dus zoeken ze andere manieren om hun machtsposities in stand te houden.”