Europese hervorming auteursrecht dreigt burgers en kmo's te treffen

20 juni 2018, over deze onderwerpen: Europees beleid, Europees Parlement, Europese Commissie

De commissie Juridische Zaken van het Europees Parlement (JURI) wil een linkbelasting invoeren en weigert duidelijkheid te scheppen over de panoramavrijheid. Beide elementen maken deel uit van de hervorming van het auteursrecht, waarover de JURI-commissie deze ochtend gestemd heeft.

Europarlementslid Anneleen Van Bossuyt: “Dit hervormingsvoorstel dreigt onze burgers en kmo’s hard te treffen. Burgers zullen minder makkelijk toegang krijgen tot nieuws en weten nog altijd niet of ze nu hun foto van de Eiffeltoren op Facebook mogen plaatsen. Kmo’s moeten dan weer een duur systeem installeren, dat content monitort en filtert. Ook de linkbelasting zal hen heel wat geld kunnen kosten. Ik wil dat de plenaire vergadering zich hierover uitspreekt vóórdat de onderhandelingen met de lidstaten van start gaan.”

De hervorming van het auteursrecht wil een antwoord bieden op de vraag van auteurs en artiesten voor eerlijke(re) vergoedingen. Van Bossuyt: “Die vraag is terecht. Maar een linkbelasting, waarbij bv. kranten een vergoeding kunnen aanrekenen aan nieuwsverzamelaars voor verwijzingen naar artikels, is geen goed idee. Websites die nieuws verzamelen zijn cruciaal voor een vlotte toegang tot informatie die anders onder de radar blijft. Bovendien kunnen kleine start-ups dit niet betalen.”

Een voorstel dat meer duidelijkheid moest bieden over panoramavrijheid, werd door de JURI-commissie weggestemd. Van Bossuyt: “Wie een foto maakt van openbare gebouwen of bekende kunstwerken, zal nog altijd niet weten of die bv. op Facebook mag. De burger heeft recht op heldere regels, maar dat vinden andere Europarlementsleden blijkbaar niet. Een gebrek aan gezond verstand.”

Ten slotte zou Europa online platformen verplichten om alle geüploade content voortdurend te monitoren en filteren. Dit om mogelijke inbreuken tegen het auteursrecht aan te pakken. Van Bossuyt: “Wéér een zware kost voor onze start-ups en andere kmo’s. Kan een computerprogramma overigens rekening houden met noodzakelijke nuances of een welbepaalde context? Een parodie, meme of cartoon kan op die manier zomaar van het internet verdwijnen. Europa dreigt de intellectuele rijkdom van het internet drastisch te beperken.”

Deze tekst gaat nu rechtstreeks naar de onderhandelingen met de lidstaten. Van Bossuyt: “Ik pleit er bij mijn collega’s voor om de plenaire vergadering alsnog zijn zeg te laten doen. Dit dossier is te belangrijk om snel te laten passeren. Als ik een voldoende aantal handtekeningen verzamel, kan het hele parlement deze slechte aanpassingen nog grondig wijzigen.”