Europese Commissie werkt met twee maten en twee gewichten

De Europese Commissie publiceert vandaag een analyse over “agressieve fiscale planning”. België en zes andere lidstaten worden op de vingers getikt omdat ze het voor bedrijven makkelijk zouden maken om via een agressieve fiscale planning belastingen te ontwijken.

Minister Van Overtveldt reageert verbaasd en verontwaardigd op de analyse van Europees Commissaris Moscovici. “Ik heb sterk de indruk dat hier met twee maten en twee gewichten gewerkt wordt, en dat vooral de kleine landen in het vizier genomen worden. Er lopen al contacten met enkele andere betrokken lidstaten.”

Volgens de Europese Commissie zijn er voor wat België betreft twee aandachtspunten: de notionele intrestaftrek en de innovatieaftrek.

De opmerkingen omtrent notionele intrestaftrek zijn merkwaardig, omdat dit systeem bij de hervorming van de vennootschapsbelasting net fors ingeperkt werd. Meer nog: het werd afgestemd op de piste waaraan de Europese Commissie zelf werkt in het kader van de Common Consolidated Corporate Tax Base (CCCTB).

Daarnaast is er de innovatieaftrek, waarvan de OESO De Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO), opgericht in 1961 als uitvloeisel van het Marshallplan, is een samenwerkingsverband van 34 landen om sociaal en economisch beleid te bestuderen en te coördineren. De aangesloten landen proberen hun gezamenlijke problemen op te lossen en hun internationaal beleid onderling af te stemmen. Om vergelijkende analyses te doen, verzamelt de organisatie ook statistische informatie. Die OESO-analyses zijn voor de N-VA een waardevolle basis om het beleid aan af te toetsen of het zelf mee vorm te geven. OESO aangaf dat een hervorming zich -net als in andere landen- opdrong. Die hervorming heeft ondertussen plaatsgevonden en ze kreeg groen licht van de Code of Conduct en de OESO. De conclusie was duidelijk: het regime is niet schadelijk.

“En ondertussen zijn er grotere Europese lidstaten die wél schadelijke regimes hebben en in stand houden. Ik stel me daar ernstige vragen bij”, besluit de minister.