Europese Commissie moet dringend toekomstplan natuurbehoud op tafel leggen

14 november 2017, over deze onderwerpen: Europees beleid, Europees Parlement, Europese Commissie, Leefmilieu

De Europese Commissie moet dringend een toekomstplan voor natuurbehoud uitwerken. Europarlementslid Mark Demesmaeker, die voor het hele parlement de Europese biodiversiteitsstrategie opvolgt, vraagt de Commissie vandaag om de nodige voorstellen te doen. "De Commissie maakt maar niet duidelijk hoe ze de betrokken 2020-doelstellingen wil bereiken. Ook over de periode na 2020 blijft het oorverdovend stil. De Commissie moet een stevige strategie opstellen en de nodige middelen garanderen.”

Demesmaeker trekt dit dossier vanuit de Milieucommissie en zet de Commissie al jaren onder druk om van natuur en biodiversiteit een politieke prioriteit te maken. Na lang aandringen stelde de Commissie eerder dit jaar het 'Actieplan voor natuur, mens en economie’ voor. Demesmaeker: “Bijna twee jaar geleden kreeg mijn biodiversiteitsverslag kamerbrede steun in het Europees Parlement. Daarin brak ik een lans voor het behoud van de Europese natuurregels, die op dat moment zwaar onder vuur lagen. De Commissie deed bijzonder lang over haar huiswerk, maar kwam dan toch tot het inzicht dat we moeten inzetten op een betere en versnelde uitvoering van de regels. Het Actieplan zet precies daarop in en betekent zonder twijfel een stap vooruit. Niettemin blijft dit onvoldoende om de bredere biodiversiteitsdoelen te halen. Zonder bijkomende inspanningen missen we opnieuw de afspraak in 2020. Het kan en moet veel beter. Anders dreigt de toestand van onze natuur dramatisch achteruit te gaan.”

Verder benadrukt Demesmaeker dat het Actieplan geen antwoord biedt op belangrijke eisen van het Parlement, zoals een trans-Europees netwerk voor groene infrastructuur, een Europees-initiatief inzake bestuivers en maatregelen tegen het illegaal doden van vogels. “Wij verwachten een duidelijk engagement van de Commissie. Investeren in natuur en biodiversiteit moet centraal staan in een slim, duurzaam en inclusief Europa. Biodiversiteit beschermen is niet alleen noodzakelijk voor de natuur zelf, maar is ook essentieel voor ons welzijn en onze welvaart. Er is al heel wat kostbare tijd verloren gegaan en de klok tikt verder. Alle betrokken actoren moeten dringend in actie schieten. Biodiversiteit is een zaak van iedereen.”

Demesmaeker stelt vanavond in naam van de Milieucommissie een mondelinge vraag aan de Europese Commissie, met daaraan een resolutie gekoppeld.