Europese Commissie brengt met zwakke CO2-normen voor wagens klimaatdoelstellingen in gevaar

De Europese Commissie heeft vandaag haar Clean Mobility Package voorgesteld. Met dit pakket wil de Commissie tot een ‘schone, concurrerende en geconnecteerde mobiliteit’ komen. Volgens Europarlementslid Mark Demesmaeker toont de Commissie te weinig ambitie, vooral op het vlak van de nieuwe CO2-standaarden voor wagens: “De Europese Commissie stelt tegen 2030 een reductie van 30 procent voor ten opzichte van de doelstelling van 2021, die 95 gram per kilometer bedraagt. Hiermee brengt ze de klimaatdoelstellingen in gevaar. De Europese lidstaten moeten tegen 2030 de uitstoot van de transportsector immers drastisch verlagen. Zonder de nodige technologie zal dit niet lukken. De Commissie had investeringen in innovatie aantrekkelijker moeten maken door sterke CO2-standaarden voor te stellen. Duidelijk een gemiste kans, met negatieve gevolgen voor de volksgezondheid.”

Niettemin vindt Demesmaeker ook een aantal interessante voorstellen terug in het pakket. “Als lid van de commissies Transport en Volksgezondheid ben ik een groot voorstander van de omschakeling naar een gecombineerd transport. Enkel door de wegen veel minder te belasten en het spoor, de maritieme wegen en de binnenwateren optimaal te benutten, zullen Vlaanderen en Europa minder lang in de file staan. Ik ben gelukkig dat Europa maatregelen voorstelt die de competitiviteit van het gecombineerd transport kunnen aanwakkeren.”

Hiernaast is Demesmaeker tevreden met het voornemen van de Commissie om werk te maken van een degelijke Europese infrastructuur voor alternatieve brandstoffen. “In de commissie Transport pleit ik al geruime tijd voor de uitbouw van een Europese infrastructuur die de omschakeling naar een groen wagenpark mogelijk maakt. We hebben nood aan bv. voldoende elektrische laadpalen om de Europese automobilisten te overtuigen hun vervuilende wagens aan de kant te laten.”

De bal ligt nu in het kamp van het Europees Parlement. Demesmaeker: “Met dit pakket wil ik spoedig aan de slag gaan, want er is duidelijk marge voor verbetering. Onze burgers hebben recht op schonere lucht.”