Europese Arbeidsautoriteit moet lidstaten ondersteunen in aanpak sociale dumping

13 maart 2018, over deze onderwerpen: Economie, Werken, Detachering, Europees beleid

Eurocommissaris voor Werk Marianne Thyssen heeft vandaag de oprichting van een Europese Arbeidsautoriteit voorgesteld. Dit nieuw Europees agentschap zou nationale inspectiediensten beter moeten doen samenwerken en gezamenlijke sociale inspecties vergemakkelijken.

Europarlementslid Helga Stevens is benieuwd naar de concrete werking ervan: “Elk initiatief vanuit Europa dat de oneerlijke concurrentie ten aanzien van onze Vlaamse bouwvakkers en truckchauffeurs succesvol bestrijdt, steunen we. Maar deze instelling mag zich niet in de plaats stellen van de lidstaten. Aanvankelijk zag het er naar uit dat Thyssen de sociale inspecties wilde centraliseren op Europees niveau, wat met 28 verschillende sociale systemen niet zou werken. Gelukkig heeft ze alsnog het nodige gezond verstand getoond en ingezet op een verregaande samenwerking tussen de lidstaten. Iedereen moet zijn verantwoordelijkheid nemen in de strijd tegen sociale dumping. Zeker de Oost-Europese landen.”

Wie de eerdere berichtgeving met de huidige plannen vergelijkt, merkt zeker op dat de plannen van Thyssen een portie Eurorealisme De N-VA kiest voor een realistische en haalbare benadering van het Europese project. Dat eurorealisme vertaalt zich in een Europa dat sterk is waar nodig, om resultaten te boeken die tastbaar en concreet zijn voor de eigen burgers. De Europese samenwerking moet ook voldoende democratisch draagvlak hebben bij de inwoners van de lidstaten. De N-VA pleit daarom voor constante kritische reflectie en zet zich af tegen het droombeeld van een Europese superstaat. eurorealisme gekregen hebben. Stevens: “Zo ziet zij voor de Europese arbeidsautoriteit voornamelijk ondersteunende taken weggelegd. Maar we moeten erover waken dat de lidstaten ook in de toekomst verantwoordelijk blijven om controles uit te voeren. De nationale inspectiediensten hebben elk hun eigen manier van werken. Europese eenheidsworst werkt niet en zeker niet in dit verhaal. Daarom maken we ook voorbehoud bij een Europees digitaal sociaal zekerheidsnummer, dat Thyssen later dit jaar nog wil lanceren.”

Stevens vindt dat Europa zich steeds grondig moet beraden over het nut van nieuwe EU-organen: "Het recent opgerichte Platform tegen Zwartwerk werkt bijvoorbeeld al prima. De terechte aanpak van sociale fraude mag geen drogreden zijn voor het oprichten van alweer een Europees agentschap, als dat geen echte meerwaarde kan bieden. Het creëren van dure Europese organen mag geen doel op zich zijn.”