Europese aanpak sociale dumping laat nog steeds misbruik toe

29 mei 2018, over deze onderwerpen: Detachering, Europees beleid, Europees Parlement, Europese Commissie

Het Europees Parlement heeft de nieuwe detacheringsregels goedgekeurd. Europarlementslid Helga Stevens: “Binnenkort zullen bv. in ons land gedetacheerde Oost-Europese bouwvakkers hetzelfde loon moeten krijgen als Vlaamse bouwvakkers. Dat moet voor een gelijker speelveld zorgen. Maar een cruciaal element ontbreekt: deze buitenlandse werknemers zullen nog steeds hun sociale bijdragen in hun land van oorsprong kunnen betalen. Dat kan tot vijf jaar duren. Iedereen weet dat deze bijdragen in Oost-Europa een pak lager liggen en dat de controle vaak te wensen over laat. Dat is oneerlijk ten opzichte van onze Vlaamse werknemers. Eurocommissaris Thyssen weigerde de nodige aanpassingen voor te stellen.”

Het principe van ‘gelijk loon voor gelijk werk op dezelfde plaats’ speelt een centrale rol in de Europese strijd tegen sociale dumping. Stevens: “Dat is de eerste voorwaarde om voor eerlijke concurrentie tussen werknemers te zorgen. Europa moet er wel over waken dat dit principe op een transparante en toepasbare manier uitgevoerd kan worden. Het kan niet de bedoeling zijn dat administratieve lasten onze kmo’s de das omdoen.”

De maximale duurtijd voor detachering wordt ingekort naar 12 maanden, wat verlengd kan worden naar 18 maanden. Stevens: “Een stap in de goede richting, al had ik liever een kortere duurtijd van 6 maanden gezien voor risicosectoren. Dat is noodzakelijk om het misbruik in de Vlaamse bouw- en schoonmaaksector efficiënt aan te pakken.”

De transportsector valt buiten deze wetgeving. Stevens: "Dat is een van de sectoren die kreunt onder misbruik, en waarvoor nieuwe Europese regels het meest nodig zijn. De Commissie vindt terecht dat er nood is aan bijzondere transportwetgeving. Maar door deze sector volledig buiten deze wetgeving te plaatsen, blijven onze Vlaamse transporteurs in de kou staan. Het is immers helemaal niet zeker dat er een aparte regeling komt. Voor chauffeurs geldt het principe van ‘gelijk loon voor gelijk werk op dezelfde plaats’ dus nog niet. Een gemiste kans.”