Europese aanpak rommelkredieten moet strenger

14 maart 2019, over deze onderwerpen: Europees beleid

Het Europees Parlement keurt vandaag een akkoord goed om Europese probleemleningen, de zogenaamde rommelkredieten, verder aan te pakken. Volgens Europarlementslid Ralph Packet zijn de nieuwe regels een goede aanzet, maar mogen ze nog verder gaan: "Rommelkredieten zijn vooral een Zuid-Europees probleem. Twee maanden geleden moest de Italiaanse overheid nog tussenkomen om de noodlijdende Banca Carige bij te staan. Deze nieuwe regels komen dus als geroepen, al mochten ze gerust nog een pak strenger zijn."

De nieuwe regels verplichten banken om voldoende eigen middelen opzij te zetten op het moment dat nieuwe leningen niet meer worden afgelost. Dit moet ervoor zorgen dat probleemleningen in een vroeg stadium aangepakt worden. Packet: "Bepaalde Italiaanse banken dreigen kopje onder te gaan door torenhoge rommelkredieten. Ook vandaag nog. Daarom vind ik het jammer dat de regels enkel bedoeld zijn voor nieuwe leningen. De bestaande probleemleningen blijven dus onaangeroerd. Toch is deze compromistekst een eerste stap in de goede richting."

De nieuwe regelgeving maakt deel uit van een reeks acties die de Commissie in maart 2018 heeft voorgesteld en waarbij de aanpak van rommelkredieten als prioriteit erkend werd. Bovendien aast de Commissie al langer op een Europees depositogarantiestelsel, wat gezien wordt als de laatste pijler van de Europese Bankenunie. Dit dossier zit evenwel muurvast sinds het in 2015 op tafel werd gelegd. Packet: "Het aanpakken van rommelkredieten is een belangrijke voorwaarde voor het versterken van de Bankenunie. Vooraleer we ideeën zoals een Europees depositogarantiefonds kunnen bespreken, moeten eerst de risico’s omlaag. Onze banken en burgers mogen niet opdraaien voor het financieel wanbeleid in het zuiden. Eerst verantwoordelijkheid, dan pas solidariteit. Niet omgekeerd."