Europees Parlement weigert duidelijke bugettaire keuzes te maken

24 oktober 2018, over deze onderwerpen: Europees beleid, Europees Parlement, Europese Commissie

Het Europees Parlement wil dat de EU in 2019 166,3 miljard euro uitgeeft. Dat is maar liefst meer dan 6 miljard euro meer dan in 2018. Bovendien is dat bijna 3 miljard euro meer dan de lidstaten willen. Dat blijkt uit het budgettair voorstel dat het Parlement vandaag goedkeurde.

Sander Loones: “Eens te meer weigert het Parlement duidelijke keuzes te maken. In plaats van zuinig en efficiënt met belastingcenten om te springen, blijft het Europees Parlement meer en meer en meer vragen. Er zijn inderdaad nieuwe noden, nieuwe prioriteiten die meer aandacht en dus een sterkere budgettaire ondersteuning verdienen. Denk maar aan de uitbreiding van een strengere Europese grenswacht Frontex, meer investeringen in onderzoek & innovatie en de uitbreiding van Erasmus+. Maar als we geloofwaardig willen blijven, zou dat gecombineerd moeten worden met het schrappen in de dingen die de EU vandaag niet goed doet, of zelfs beter niet meer zou doen. Zodat we ons duidelijk kunnen richten op zaken waar Europa een specifieke toegevoegde waarde biedt. De N-VA stemt dan ook tegen dit begrotingsvoorstel.”

Anneleen Van Bossuyt: “Europa blijft halsstarrig investeren in folietjes, zoals het gratis uitdelen van Interrail-passen. Vorig jaar werd voor de opstart 12 miljoen euro vrijgemaakt, nu wil het Parlement 16 miljoen euro spenderen aan dit kostelijke gratisverhaal. Van een duidelijke meerwaarde is geen sprake. Het is niet meer dan een lompe en doorzichtige poging om de zieltjes van Europese jongeren te winnen.”

Mark Demesmaeker: “Ook wat betreft Turkije weigert het Parlement de geldverspilling volledig stop te zetten. We zetten een stap in de goede richting, na lang aandringen zal Erdogan 66,8 miljoen euro minder krijgen dan voorzien. Maar de N-VA vindt dat we helemaal geen pre-toetredingssteun meer richting Turkije moeten sturen, omdat het land ook niet zal toetreden tot de EU. Europa moet die steun dus simpelweg schrappen en investeren in andere prioriteiten.”

Helga Stevens: “Er zitten ook goede beslissingen in deze ontwerpbegroting. Zo zijn we tevreden dat Europa inziet dat het meer moet gaan investeren in het versterken van de veiligheid van onze burgers en het inperken van migratie. Zo zou er in 2019 74,7 miljoen euro gaan naar initiatieven en agentschappen die zich inzetten voor een verbeterde veiligheid. De grondoorzaken van migratie worden aangepakt met meer geld. We verwelkomen deze aangepaste focus, maar deze thema’s zijn nog steeds te kleine stukken in de budgettaire EU-taart. Dat moet dringend veranderen, als Europa écht tegemoet wil komen aan de noden van zijn burgers.”