Europees parlement steunt N-VA-aanpak plasticafval

13 september 2018, over deze onderwerpen: Europees beleid, Leefmilieu, Klimaat, Afval

Het Europees Parlement heeft met een overweldigende meerderheid het plasticrapport van Europarlementslid Mark Demesmaeker goedgekeurd.

Demesmaeker stelde een reeks aanbevelingen op voor een kordate aanpak van plasticafval: “Van de bijna 26 miljoen ton plastic afval die jaarlijks in de EU wordt geproduceerd, recycleren we amper 30 procent. Dat heeft een desastreuze impact op milieu, klimaat en economie. Onze zeeën en oceanen veranderen in een plastic soep. Het roer moet om. Dat signaal gaf ook het Europees Parlement vandaag.”

Volgens Demesmaeker is de manier waarop we vandaag plastic produceren en gebruiken onhoudbaar. “Plastic wordt ontwikkeld om eeuwig mee te gaan, maar we gebruiken het al te vaak maar één keer. Hopelijk biedt het recente Chinese verbod op de import van plastic afval het momentum om voluit te gaan voor een circulaire kunststoffeneconomie. Jarenlang hebben we in Europa ons plasticafvalprobleem gemakshalve uitbesteed. Dat kunnen we ons niet langer permitteren.”

Europa moet dus beter en meer recycleren. “We recycleren veel te weinig waardoor we enorme kansen laten liggen voor een verminderde CO2-uitstoot. Euro’s lekken letterlijk weg uit onze economie in plaats van de waarde in de keten te houden. Daarom pleit ik voor de prioritaire uitvoering van de nieuwe Europese afvalregels. Bovendien moeten alle plastic verpakkingen ten laatste tegen 2030 kosteneffectief recycleerbaar of herbruikbaar zijn.”

Demesmaeker wijst ook op het belang van preventie, want recyclage alleen is onvoldoende. “Het voorkomen van plastic afval blijft cruciaal. We hebben nood aan slimme maatregelen rond wegwerpplastic, een verbod of beperking op microplastics en een doordacht gebruik van bio-plastics. Maar om het tij écht te doen keren, moeten alle spelers hun verantwoordelijkheid opnemen.”