Europa wil toegang tot smartphones voor mensen met beperking vergemakkelijiken

Mensen met een beperking moeten binnenkort makkelijker gebruik kunnen maken van producten en diensten zoals smartphones, betaalautomaten en e-boeken. Daarvoor heeft het Europees Parlement net de nodige regels goedgekeurd. “Deze regels betekenen eindelijk een grote stap voorwaarts voor mensen met een beperking”, zegt Europarlementslid Anneleen Van Bossuyt (N-VA), die meeschreef aan deze nieuwe wetgeving. “Vandaag zien we dat verschillende producten en diensten onvoldoende toegankelijk zijn voor mensen met een beperking. Nochtans is dit cruciaal om vlot te participeren in het dagelijkse leven. Op een realistische en gebalanceerde manier brengen we hier verandering in.”

Een duidelijke opsomming van de producten en diensten die onder de regels vallen, moet meer duidelijkheid bieden voor zowel consument als producent. Van Bossuyt: “Consumenten zullen heel goed weten van welke producten en diensten ze een betere toegankelijkheid mogen verwachten. Maar ook de producent, die de flexibiliteit behoudt om zelf te beslissen op welke manier hij zijn producten toegankelijk zal maken, heeft er baat bij. Concrete, flexibele en realistische regels komen innovatie immers ten goede."

Bovendien zal de omgeving waarin de toegankelijke producten en diensten zich bevinden ook toegankelijk moeten zijn. Van Bossuyt: “Het heeft geen zin een ticketmachine in een station toegankelijk te maken als het stationsgebouw zelf niet toegankelijk is. De regels zijn wel enkel van toepassing op nieuwe infrastructuur of gebouwen die grondig gerenoveerd worden, met respect voor historiciteit en het artistieke karakter van bepaalde gebouwen.”

Ook Europarlementslid Helga Stevens (N-VA), al jarenlang voorvechtster van mensen met een beperking, benadrukt het belang van deze regels: “Er zijn in Europa zo’n 80 miljoen mensen met een beperking en zo’n 150 miljoen ouderen. Elke wetgeving die de toegankelijkheid van producten en diensten verbetert, helpt miljoenen mensen in Europa vooruit. Europa kan trouwens inspiratie vinden in de Verenigde Staten. Daar zorgde de ‘Americans with Disabilities Act’ voor een ware cultuuromslag. Niet alleen de overheid, maar ook vele private bedrijven beschouwen er toegankelijkheid eerder als een opportuniteit dan als een verplichting.”

De Raad moet na onderhandelingen met het Parlement nog zijn goedkeuring verlenen aan deze regels.