Europa voert halve strijd tegen oneerlijke concurrentie voor Vlaamse bouwvakkers & truckers

1 maart 2018, over deze onderwerpen: Detachering, Europees beleid, Europees Parlement, Europese Commissie

De Europese instellingen hebben een akkoord bereikt over nieuwe regels tegen sociale dumping. Het principe van ‘gelijk loon voor gelijk werk’ staat daarbij centraal.

Europarlementslid Helga Stevens: "Uiteraard is de N-VA tevreden dat gedetacheerde werknemers, zoals Oost-Europese bouwvakkers, voortaan hetzelfde loon moeten krijgen als Vlaamse werknemers. Sociale dumping teistert immers al veel te lang onze arbeidsmarkt. Deze buitenlandse werknemers zullen echter nog steeds hun sociale bijdragen in hun land van oorsprong kunnen betalen. Doorgaans liggen deze bijdragen een pak lager en de controle op de betaling ervan laat vaak te wensen over. Eurocommissaris Thyssen weigert dit achterpoortje te sluiten door de inning in het land van oorsprong te behouden. Dat schaadt de concurrentiepositie van onze werknemers."

Bovendien werd de transportsector uit het akkoord gehouden. Europarlementslid Mark Demesmaeker: "Deze sector kreunt nochtans onder de sociale misbruiken. Er is inderdaad nood aan bijzondere transportwetgeving, maar op deze manier riskeren onze Vlaamse chauffeurs volledig in de kou te blijven staan. Het is immers helemaal niet zeker dat er een aparte regeling komt. Voor chauffeurs geldt het principe van ‘gelijk loon voor gelijk werk op dezelfde plaats’ dus nog (lang) niet."