Europa versterkt landbouwers ten aanzien van supermarktketens

12 maart 2019, over deze onderwerpen: Europees beleid, Landbouw

Het Europees Parlement keurt nieuwe regelgeving goed die de positie van landbouwers ten aanzien van de grote supermarktketens moet versterken. Zo wordt komaf gemaakt met een aantal oneerlijke handelspraktijken in de voedingsketen. Europarlementslid Ralph Packet reageert positief: "Het spel wordt in de voedingsketen niet altijd even eerlijk gespeeld. Boeren krijgen vaak af te rekenen met oneerlijke en soms zelfs gewoonweg malafide praktijken. Daarom zijn deze nieuwe regels meer dan welkom."

Voor de Vlaamse landbouwer zijn volgende praktijken helaas niet vreemd: te late betalingen voor bederfelijke voedingsproducten, het op de valreep annuleren van bestellingen of het eenzijdig wijzigen van contracten. Mede daarom riep België het ketenoverleg in het leven. Europarlementslid Ralph Packet: "Het ketenoverleg boekt resultaten, maar heeft ook beperkingen. Zo voorziet het amper of niet in onafhankelijk onderzoek en sancties. Het kader is veel te vrijblijvend. Dankzij de nieuwe Europese regels komt er nu hopelijk echt een eind aan deze oneerlijke handelspraktijken en kunnen nationale autoriteiten beter een oogje in het zeil houden en, indien nodig, bestraffen." Er worden 16 handelspraktijken verboden, terwijl anderen slechts zijn toegestaan als de partijen daarover een overeenkomst hebben gesloten.

De lidstaten zullen dan ook autoriteiten moeten aanwijzen die belast zijn met de controle op de naleving van de nieuwe voorschriften. Bovendien krijgen lidstaten ook op andere vlakken extra ruimte. Ralph Packet: "Dit is het soort regelgeving waar wij ons graag achter scharen. Dat de Commissie een belangrijke rol voorziet voor de lidstaten, is een belangrijk signaal. De nieuwe regels houden rekening met de eigenheden van nationale markten en rechtssystemen. Geen eenheidsworst, maar op maat van de lidstaten. Zoals het hoort."