Europa moet staatssteunregels voor bankensector herzien

Het Europees Parlement evalueert jaarlijks de staat van de Europese Bankenunie. Europarlementslid Sander Loones schreef deze keer het parlementair rapport, dat behoorlijk kritisch is en de steun kreeg van een ruime meerderheid van Europarlementsleden.

“2017 was een bewogen jaar voor de Bankenunie. Zo zagen we niet alleen het failliet van Banco Popular en twee Venetiaanse banken, maar werden er ook weer miljarden euro’s aan belastinggeld in probleembanken gepompt. De belastingbetaler draait nog steeds in grote mate op voor het wanbeleid van banken. En dat onder het goedkeurend oog van de Europese Commissie. Dat moet eindelijk stoppen. Europa moet de staatssteunregels voor de financiële sector herzien.”

Deze jaarlijkse evaluatie vormt een broodnodig tegengewicht voor de goednieuwsshows die de Commissie systematisch opvoert. Loones: “Hoewel de groei in Europa aantrekt, is het in de Europese bankensector allesbehalve rozengeur en maneschijn. De Europese banken beschikten in juli 2017 nog steeds over 1 biljoen euro aan rommelkredieten. Hiernaast kampen tal van landen met hoge huizenprijzen, wat ook in België voor problemen zou kunnen zorgen. Bovendien duwt de gratisgeldpolitiek van de Europese Centrale Bank financiële spelers al jaren in de richting van risicovolle investeringen. We moeten dus waakzaam blijven.”

Dit verslag is een pak kritischer dan de vorige rapporten. Loones: “Afgelopen zomer werden de nieuwe Europese regels rond falende banken voor het eerst getest. Met wisselend succes. Bij het faillissement van Banco Popular werd de rekening in de eerste plaats aan de aandeelhouders en bepaalde obligatiehouders gepresenteerd, voordat de bank voor 1 euro verkocht werd. Zo werd er geen beroep gedaan op belastingcenten. Dat was een positieve ontwikkeling. Helaas pompte Italië, ondanks de nieuwe regels, diezelfde zomer opnieuw voor miljarden euro’s aan belastinggeld in falende Italiaanse banken. Onbegrijpelijk. Om dat te voorkomen, moet Europa de staatssteunregels aanpassen. Ik ben tevreden dat een groot deel van mijn collega’s me hierin steunen.”

Ten slotte pleit het verslag voor extra inspanningen om de bankenunie te voltooien. Sommigen verwijzen hiermee naar de oprichting van een Europees depositogarantiefonds. Loones, die voor het Europees Parlement mee onderhandelt over dit belangrijke dossier, vindt dat landen zoals Italië eerst orde op zaken moeten stellen in hun bankensector: “Geen solidariteit zonder verantwoordelijkheid. Ook landen zoals Duitsland en Nederland zitten op die lijn. Zij kennen de krakkemikkige situatie van bepaalde banken in Italië én de torenhoge Italiaanse staatsschuld, maar al te goed. Daarom eisen zij een grote kuis en strengere regels die problemen in de toekomst moeten helpen voorkomen.”