Europa moet nieuwe Noorse regering overtuigen walvisvangst stop te zetten

11 september 2017, over deze onderwerpen: Europees beleid, Europees Parlement, Europese Commissie, Leefmilieu, Dierenwelzijn

Het Europees Parlement maakt morgen een krachtige vuist tegen de commerciële walvisvangst in Noorwegen. Het halfrond vraagt de Europese Commissie om de verscheping van Noors walvisvlees via Europese havens aan banden te leggen. “Een terecht signaal”, vindt Europarlementslid Mark Demesmaeker (N-VA). “De walvis is een iconisch en geliefd dier dat onze bescherming verdient. Europese havens mogen niet medeplichtig zijn aan het transport van walvisvlees. Geen walvisbloed in onze havens. Maar Europa moet meer doen en Noorwegen onder druk zetten om een einde te maken aan de walvisvangst. Na de parlementsverkiezingen van vandaag moet Europa de nieuwe Noorse regering tot een keuze dwingen. Wil Noorwegen het internationaal recht verder met de voeten treden?”

Demesmaeker schreef mee aan de resolutie die bijna kamerbreed gesteund zal worden: “De N-VA heeft zich altijd verzet tegen commerciële walvisvangst en zal deze gruwelijke praktijken politiek blijven aankaarten. Walvisvangst ondermijnt niet alleen de bescherming van de biodiversiteit en mariene ecosystemen, het is ook in strijd met het internationaal recht. Er is bovendien geen maatschappelijk draagvlak voor in Europa.”

Het Europees Parlement roept Noorwegen op om het wereldwijde verbod op commerciële walvisvangst te respecteren. Demesmaeker: “Commerciële walvisvangst is wereldwijd al ruim 30 jaar verboden. Noorwegen is echter hardleers en hervatte in 1993 de commerciële walvisvangst. Het stelt zijn eigen vangstquota op en die gaan in stijgende lijn. In 2017 zullen nagenoeg 1.000 Noord-Atlantische dwergvinvissen worden gevangen en gedood. Sinds 1986 heeft Noorwegen 13.000 walvissen geslacht. Volgens ramingen in de media zou ongeveer 90 procent van de door Noorwegen gedode walvissen vrouwelijk zijn, waarvan de meeste zwanger zijn en dus trager reageren. Dergelijke praktijken moeten stoppen. Er is genoeg walvisbloed aan de Noorse kusten gevloeid.”

Ten slotte betreurt het Parlement dat de Commissie tijdens het voorgaande debat begin juli van dit jaar, geen gegevens kon of wilde verstrekken over de ladingen walvisvlees die langs Europese havens passeren. Demesmaeker: “We roepen de Commissie op om de nodige gegevens te verzamelen en te verstrekken. We hebben nood aan volledige transparantie. Ook bijkomende controles kunnen bijdragen aan het terugdringen van de export van walvisvlees."