Europa moet forser inzetten op inclusie mensen met beperking

30 november 2017, over deze onderwerpen: Welzijn, Europees Parlement, Europese Commissie, Personen met een beperking

Het Europees Parlement roept de Europese Commissie en de lidstaten op om voluit te investeren in de inclusie van mensen met een beperking. De resolutie van Europarlementslid Helga Stevens werd door een overweldigende meerderheid gesteund. Stevens: “Uiteraard ben ik erg blij dat mijn collega’s de noodzaak erkennen van een inclusief Europa, waarin mensen met een beperking voluit hun plaats midden in de samenleving verdienen. Maar het is vooral belangrijk dat de Commissie en de lidstaten met mijn aanbevelingen aan de slag gaan. Dit is geen vrijblijvende oproep. De naar schatting 80 miljoen mensen met een beperking in Europa hebben dringend nood aan een beter beleid.”

Deze resolutie volgt op het voortgangsrapport van de Commissie over de uitvoering van de Europese strategie 2010-2020 ten aanzien van mensen met een beperking. “De huidige Europese strategie is een essentieel instrument om ervoor te zorgen dat al onze burgers - inclusief mensen met een beperking - een integraal onderdeel van onze samenleving kunnen vormen. Vandaag sturen wij een duidelijke boodschap naar de Commissie en de lidstaten dat we een strategie voor na 2020 nodig hebben die zowel krachtig als effectief is. Als wij het niet goed doen, wie zal het dan wel doen? Het is hoog tijd voor meer actie.”

De resolutie vraagt onder meer op het vlak van toegankelijkheid, gelijkheid, onderwijs en sociale bescherming meer inspanningen. “Concreet vragen we bijvoorbeeld om het Europese noodnummer 112 volledig bereikbaar te maken en ervoor te zorgen dat alle openbare ruimten voor iedereen gemakkelijk toegankelijk zijn. Ook de Europese instellingen hebben werk aan de winkel: iedereen moet de publieke vergaderingen vlot kunnen volgen. Daarvoor is er bijvoorbeeld nood aan meer gebarentaaltolken en documenten in braille.”

Stevens wil dat Europa een voorbeeldrol opneemt. “Europa is een van de meest vooruitstrevende en rijkste regio's ter wereld, maar moet ten aanzien van mensen met een beperking nog heel wat inclusiever worden. Al te vaak worden zij nog uitgesloten. Zo benutten we nochtans een pak potentiële talenten niet. Bovendien verliezen we ook inkomsten wanneer openbare ruimten ontoegankelijk zijn of goederen en diensten onbruikbaar. Ik probeer aan iedereen duidelijk te maken dat dit vooral een verhaal van kansen is, niet van verplichtingen.”