Europa moet einde maken aan moderne slavernij en oneerlijke concurrentie in transportsector

De Europese Commissie moet een kader scheppen waarin het voor de nationale lidstaten makkelijker wordt om de sociale wantoestanden en de oneerlijke concurrentie in de transportsector aan te pakken. Dat vindt Europarlementslid en lid van de Transportcommissie Mark Demesmaeker (N-VA): “We moeten een einde kunnen maken aan de moderne slavernij die het voor vele eerlijke Vlaamse transporteurs erg moeilijk maakt om te overleven. Het misbruik van Europese en sociale regels, zoals het opzetten van schimmige postbusbedrijven en het in dienst nemen van onderbetaalde en onopgeleide chauffeurs, moet stoppen. Anderzijds is het de dag van vandaag een schande dat het asfalt onder de vrachtwagen de enige service is voor vele truckchauffeurs. Op dat vlak geeft Vlaanderen echter het goede voorbeeld met zijn plan van aanpak voor veilige en propere parkeergelegenheden, waar chauffeurs op een menswaardige manier tot rust kunnen komen. Zo halen we vermoeide cowboys van de baan. Hopelijk volgt de rest van Europa, in het belang van onze veiligheid op de weg.”

Eurocommissaris voor Transport Bulc stelt eind mei haar plannen voor om de werking van het Europees wegtransport te verbeteren. Het Europees Parlement neemt vandaag met een resolutie alvast een eigen positie in. Demesmaeker: “Ik ben tevreden dat een meerderheid overtuigd is van het nut van een eerlijke, groene en veilige transportsector.” “Maar een verregaande Europese harmonisering op het vlak van sociale wetgeving, vind ik een slecht idee”, zegt Europarlementslid Helga Stevens (N-VA). “We moeten gaan voor efficiëntere Europese samenwerking en handhaving, en de achterpoortjes in de Europese regels sluiten. Het is dringend tijd voor een opwaardering van de Europese transportsector.”

Belangrijk is in elk geval dat de wekelijkse rusttijden niet langer in de truck zullen mogen worden doorgebracht. Dat vindt de advocaat-generaal van het Europees Hof van Justitie. Demesmaeker: “Als het Hof deze redenering volgt, is dat een belangrijke opsteker in de strijd tegen sociale dumping. Dit zal de kosten voor de postbusfirma’s aanzienlijk verhogen. Het opzetten van schimmige netwerken en het beroep doen op goedkope chauffeurs wordt een pak moeilijker. Een goede zaak voor onze Vlaamse kmo’s, die wél de regels volgen.” 

Demesmaeker hoopt dat ook de Commissie begrijpt dat het zo niet langer verder kan: “De Europese transportsector is van onschatbare waarde voor de Europese economie. De sector draagt 2 procent bij aan het Europese Bbp Het bruto binnenlands product (bbp) omvat de totale productie van goederen en diensten binnen een land, zowel van bedrijven als van de overheid. De term wordt meestal gebruikt als maatstaf voor de welvaart van een land. Vandaar dat de N-VA de evolutie van het Belgische bbp nauw in de gaten houdt. Dat de Belgische staatsschuld al jaren flirt met de grens van 100 procent van het bbp en die zelfs regelmatig overschrijdt, vindt de N-VA zorgwekkend. Het legt immers een zware hypotheek op onze welvaart. bbp en schept voor 5 miljoen Europeanen werkgelegenheid. Ook in de logistieke draaischijf die Vlaanderen is, spelen onze Vlaamse transporteurs een belangrijke rol. De Vlaamse transportsector is goed voor 5.3 procent van de werkgelegenheid en creëert een toegevoegde waarde van 9.2 procent op het Vlaamse bbp. De sector verdient onze volle ondersteuning bij de uitdagingen waarmee hij te kampen heeft. Sociale dumping, dodelijke uitstootgassen en de talloze verkeersslachtoffers smeken om betere Europese samenwerking. Transport is bij uitstek een domein waar Europese afspraken nuttig zijn en waar de EU moet kijken waar ze de lidstaten kan bijstaan. Ik kijk met grote verwachtingen uit naar de voorstellen van de Commissie. Europa is er om welvaart te creëren. En daarvoor hebben we een transportsector nodig die op alle vlakken hoogwaardig is.”