Europa is uit op uw centen

10 maart 2018, over deze onderwerpen: Europees beleid, Europees Parlement, Europese Commissie

De Europese Commissie én het Europees Parlement willen het budget van de Europese Unie verhogen na de brexit. In het meest extreme scenario van de Commissie zou België per jaar 2,8 miljard euro éxtra moeten afdragen aan de EU. Europees Parlementslid Sander Loones: “We storten nu al gemiddeld 5,5 miljard euro per jaar aan de Europese begroting. Daar zomaar 2,8 miljard euro bovenop doen, kan niet. Vandaag ziet de gemiddelde Belg jaarlijks 103 euro van zijn belastingcenten naar andere EU-lidstaten vertrekken. We geven dus nu al meer aan de EU dan we ervoor terugkrijgen.”

De Europese Commissie vraagt extra middelen om nieuwe uitdagingen te financieren zoals de aanpak van migratie en veiligheid. Voor België zou dit kunnen oplopen tot zo’n 2 miljard euro. Deze extra factuur komt bovenop de brexitkosten. Het vertrek van de Britten zal namelijk een budgettaire put slaan van ongeveer 12 miljard euro. Volgens de plannen van de Europese Commissie zou België daarvan elk jaar zo’n 800 miljoen euro op moeten hoesten, volgens het Europees Parlement zou dat zelfs 1.227 miljoen euro kunnen worden.

Loones: “Als de Europese Commissie en het Europees Parlement hun zin krijgen, zullen Vlaanderen en België twee keer moeten betalen voor de brexit. Een eerste keer omdat onze nauwe handelsrelaties met het Verenigd Koninkrijk onder druk komen te staan en we daarbij vele jobs en export kunnen verliezen. Een tweede keer omdat we de Europese pot bijkomend moeten spekken.”

De N-VA wil dat de EU eerst bespaart en zijn middelen efficiënter beheert, in plaats van extra geld te vragen aan die landen die nu al meer bijdragen dan ze terugkrijgen van de EU. Andere nettobetalers, zoals Nederland, Oostenrijk, Zweden en Denemarken weigeren alvast meer te betalen.

Loones: “De Nederlandse premier Mark Rutte was vorige week erg duidelijk in zijn Europa-speech in Berlijn: "Accepteer dat de Britten eruit gaan en de begroting kleiner wordt." Minder leden in de club, betekent nu eenmaal minder lidgeld om mee te werken. Deze lijn van de liberaal Rutte zou ook de onze moeten zijn.”

Zeventig procent van de uitgaven van de Unie gaat vandaag naar landbouw en structuurfondsen. Door op die thema’s te besparen, zou Europa geld kunnen vrijmaken voor de uitdagingen van morgen: klimaat, veiligheid, migratie, innovatie.

Loones: “De Europese Commissie en het Europees Parlement vragen altijd maar meer Europa, meer belastinggeld. Om wat daarmee te doen? Om een decennia oud beleid te kunnen verderzetten, zonder echt keuzes te moeten maken. De Europese burgers pikken dit steeds minder. Zij vragen een beleid dat wél tegemoet komt aan hun eisen van vandaag en hun verwachtingen voor morgen. En dus zal de EU bepaalde uitgaven moeten stoppen, om andere te kunnen doen. De Europese Commissie becijferde alvast hoe geknipt kan worden in het gemeenschappelijk landbouwbeleid. En wat blijkt? Wanneer de financiering van de inkomenssteun voor de boeren voor dertig procent terug naar de lidstaten zou verschuiven, dan zouden andere landen moeten inleveren terwijl onze eigen boeren hun inkomsten volledig behouden. Tegelijk zou zo de Belgische bijdrage aan het komende Europees landbouwbudget met in totaal maar liefst 1,849 miljard euro kunnen dalen. Goed voor onze landbouwers én voor onze belastingbetalers.”