Europa investeert in kernenergie van de toekomst

15 januari 2019, over deze onderwerpen: Energiebeleid, Europees beleid

De Europese Unie zal de komende jaren zes miljard euro investeren in de toekomst van kernenergie. Dat besliste het Europees Parlement vandaag in Straatsburg. De bedoeling is om kernfusie - het nabootsen van processen zoals die in de zon plaatsvinden - mogelijk te maken. In het zuiden van Frankrijk wordt hiervoor een megacomplex neergepoot. Het ITER (International Thermonuclear Experimental Reactor) moet vanaf 2025 de eerste tests uitvoeren voor duurzame en onuitputtelijke energie van de toekomst.

Anneleen Van Bossuyt is lid van de energiecommissie in het Europees Parlement en is blij met de verderzetting van het project: “Ik vind het erg positief dat ondanks de anti-nucleaire lobby het gezond verstand zegeviert. Als we de klimaatdoelstellingen van Parijs willen halen, dan moeten we blijven investeren in innovatieve vormen van kernenergie.”

Al sinds de jaren ’70 wordt er geëxperimenteerd met kernfusie. Om het complexe proces mogelijk te maken werken onder meer Amerikaanse, Europese, Russische en Indische onderzoekers samen in Cadarache in het zuiden van Frankrijk. De uiteindelijke kostprijs zou 20 miljard euro zijn. Van Bossuyt benadrukt dat dit soort onderzoek noodzakelijk is om de energie van de toekomst mogelijk te maken: “We moeten durven investeren in nieuwe vormen van energieproductie. Met zonnepanelen en windmolens alleen zullen we er niet geraken. De budgetten zijn inderdaad enorm. Maar de winsten voor de ganse maatschappij zijn dat ook. Gelijkaardige projecten zoals de deeltjesversneller (CERN) in Zwitserland waren ook erg duur, maar zijn wel van groot belang voor de mensheid. Ook de internationale partners geven aan dat ze willen blijven investeren. Dat de reactor zich in de EU bevindt, is ook strategisch belangrijk.”

De eerste tests met de kernfusiereactor zullen pas na 2025 plaatsvinden. Van Bossuyt: “De resultaten zijn inderdaad niet voor op korte termijn. Maar zoals bij veel wetenschappelijk onderzoek wordt er ook veel geleerd tijdens het proces zelf.”

Het ITER-project is niet het enige dossier over kernenergie dat ter stemming voorligt. Ook de Europese en internationale samenwerking rond kernveiligheid en de ontmanteling van enkele centrales uit de voormalige Sovjet-Unie worden in de loop van de week goedgekeurd. Van Bossuyt: “De EU blijft investeren in veilige kerncentrales. Dit sluit aan bij de tendens dat steeds meer Europeanen beseffen dat nieuwe kerncentrales integraal deel kunnen uitmaken van een duurzame energiemix. Kernenergie blijft een bron van propere energie zonder CO2-uitstoot.”

Er is ook een Vlaams luik aan het Europese kernenergieverhaal. Van Bossuyt: “Voor de nucleaire cluster in Mol zijn deze Europese programma’s van cruciaal belang. SCK-CEN is al jarenlang partner in de Europese projecten. Met hun faciliteit om kernafval te verwerken, MYRRHA, behoren we tot de Europese en wereldtop.”