Europa erkent dat Vlaanderen zijn landbouwbeleid vooral zelf moet kunnen bepalen

29 november 2017, over deze onderwerpen: Europees beleid, Europees Parlement, Europese Commissie, Landbouw, Veeteelt

De Europese Commissie heeft vandaag haar plannen voorgesteld voor de hervorming van het Europees landbouwbeleid. Opvallend is dat de Commissie de mening van de N-VA deelt: de Europese Unie moet minder dicteren, de lidstaten en regio’s moeten meer vrijheid en flexibiliteit krijgen.

Europees Parlementslid Sander Loones: “Vlaanderen moet zijn landbouwbeleid vooral zélf kunnen bepalen. Dat is ook nodig, zodat onze landbouwers eerlijk hun boterham kunnen verdienen. Zij hebben recht op een beleid dat aansluit op hun noden, en dat de broodnodige innovatie en vergroening efficiënt aanpakt. Europa wil minder administratieve lasten en minder detailregeltjes van bovenaf opleggen. Die verregaande keuze voor vereenvoudiging kunnen we met z’n allen enkel maar toejuichen.”

Vlaams Parlementslid Sofie Joosen: “Vandaag krijgt elke Europese landbouwonderneming te maken met dezelfde regeltjes. Die uniforme EU-aanpak leidt tot wrevel en onbegrip bij landbouwers. Op die manier missen we ook kansen, want het opgelegde beleid sluit soms onvoldoende aan op de regionale eigenheden. Dé Europese boer bestaat immers niet. De Europese Commissie lijkt dat nu stilaan ook door te hebben. Dit is een belangrijke eerste stap naar meer flexibiliteit.”

Kamerlid Rita Gantois. “Daarnaast moet ook een hartig woordje gepraat worden over de besteding en de verdeling van de Europese landbouwcenten. Ik betreur dat de Europese Commissie dat debat vandaag grotendeels uit de weg gaat. Wat blijkt? 80 procent van de Europese landbouwsteun gaat naar 20 procent van de Europese landbouwers. Veel geld gaat al te vaak naar grote landeigenaren of zelfs lokale politici. Ook kolderprojecten en andere initiatieven zonder duidelijke meerwaarde graaien mee uit de grote pot. Dat moet anders. Het geld moet terecht komen waar het de grootste meerwaarde creëert: bij de hardwerkende boer.”

Loones: “Jaarlijks spendeert Europa maar liefst 60 miljard euro aan landbouw, wat goed is voor 38% van haar totale begroting. De Belgische belastingbetalers betalen alvast stukken meer dan dat onze eigen boeren ontvangen. Tussen 2000 en 2014 was dat elk jaar gemiddeld 400 miljoen euro meer. Van 2015 tot 2020 loopt dat bedrag zelfs verder op tot gemiddeld jaarlijks 700 miljoen euro. Belgische belastingcenten die elk jaar opnieuw vertrekken naar andere Europese landen. De plannen die vandaag op tafel komen, gaan de goede richting uit. Maar meer is nodig. Wanneer de EU weigert om ook budgettair stevig orde op zaken te zetten, mogen we daar geen genoegen mee nemen. Dan moeten we durven dromen van de meer radicale optie. Nóg efficiënter zou zijn om het grootste stuk van het beleid over te hevelen naar de lidstaten en de regio’s. Vlaanderen moet zijn landbouwbeleid vooral zelf kunnen voeren.”