Europa, continent van correcte vrijhandel

6 december 2017, over deze onderwerpen: Economie, Europees Parlement, Europese Commissie, Europese handel

We moeten onze Europese industrie kunnen beschermen tegen oneerlijke handelspraktijken uitgevoerd door landen zoals China. Daarom moderniseert de Europese Unie de broodnodige handelsbeschermingsinstrumenten. Een akkoord werd alvast bereikt tussen onderhandelaars van de EU-lidstaten, de Europese Commissie en het Europees Parlement. Europarlementslid Sander Loones, die voor de ECR De N-VA is lid van de Europese Conservatieven en Hervormers (ECR, European Conservatives and Reformists), een conservatieve, eurorealistische fractie in het Europees Parlement. De N-VA deelt hun realistische kijk op het Europese project en pleit eveneens voor een correcte en doorgedreven toepassing van het subsidiariteitsbeginsel. Zo moeten we ons durven afvragen of we bepaalde Europese initiatieven niet beter overlaten aan de lidstaten. De N-VA herkent zich ook in de klemtonen die de ECR legt op sociaal-economisch vlak. Sinds de verkiezingen van 2014 is de ECR de derde grootste fractie in het Europees Parlement. ECR -fractie mee onderhandelde, verdedigt het akkoord: “Vlaanderen is een handelsnatie, Europa een handelscontinent. Protectionisme zou een ramp zijn voor onze economie, maar een naïeve handelshouding evenzeer. Het nieuwe akkoord zal ons toelaten onze economie sterker te beschermen. Belangrijk, want zo maken we onze bedrijven concurrentiëler en creëren we bijkomende jobs.”

We zien steeds meer inbreuken tegen de handelsbeschermingsregels. Een actualisering is dus acuut, vooral ook omdat de regels de afgelopen 20 jaar niet serieus gewijzigd werden. Met deze brede herziening van het handelsbeschermingsbeleid en het eerdere akkoord over de berekeningsmethode voor dumping, maakt Europa zich klaar voor de nieuwe globale uitdagingen. Er komt een gelijk speelveld om handel zo correct en eerlijk mogelijk te laten verlopen.

Loones: "Onze handel maakt ons sterk. Dat geldt zeker ook voor Vlaanderen met onze uitstekende handelsrelaties. Toch zien we dat geïmporteerde producten niet altijd aan een correcte prijs worden verkocht. Ook Vlaamse producenten ondervinden oneerlijke concurrentie door de dumping van bijvoorbeeld goedkoop Chinees staal of keramiek. Met deze vernieuwde wetgeving zullen we oneerlijke handelspraktijken beter kunnen aanpakken en krijgen we een open en robuuste Europese markt waar iedereen met gelijke middelen handel kan voeren.”

Deze herziening zorgt onder meer voor kortere en transparantere procedures, een waarschuwingssysteem dat beperkt wordt in tijd om voorraadvorming te voorkomen alvorens de betrokken sectoren maatregelen worden opgelegd, de mogelijkheid in specifieke gevallen om hogere heffingen op te leggen dan de geleden schade voor de industrie en de eventuele terugbetaling van heffingen na het herzieningsonderzoek.

“Bovendien is er speciale aandacht voor de kleinere ondernemingen. Een helpdesk zal kmo’s de nodige informatie verstrekken en hen helpen de nodige handelsbeschermingsprocedures op te starten”, benadrukt Loones. “Zo versterken we het noodzakelijke draagvlak voor een gezond handelsbeleid. Meer algemeen komt dit akkoord tegemoet aan de bekommernissen van Europese producenten, importeurs én consumenten. Zij begrijpen ook dat het onzinnig en contraproductief zou zijn om ons af te sluiten van de rest van wereld. Dit compromis trekt geen handelsmuren rond Europa op, maar laat ook geen ruimte voor naïeve vrijheid blijheid.”