Europa biedt lidstaten eindelijk extra wapen in strijd tegen detacheringsfraude

Henrik Saugmansgaard, advocaat-generaal bij het Europees Hof van Justitie, heeft vandaag geoordeeld dat A1-documenten niet aanvaard moeten worden wanneer zij frauduleus zijn. A1-documenten moeten bewijzen dat een gedetacheerde werknemer zijn sociale zekerheidsbijdragen in zijn land van oorsprong betaald heeft. Deze documenten zijn in principe bindend voor het gastland, maar dus niet langer in geval van fraude.

Europarlementslid Helga Stevens: “Als het Europese Hof dit advies volgt, dan biedt Europa de lidstaten een extra wapen in de strijd tegen detacheringsfraude. Hoewel het Hof in het verleden strikt aan het bindende karakter van het A1-document leek vast te houden, lijkt fraude nu eindelijk onaanvaardbaar. De geesten zijn blijkbaar aan het rijpen. Europa mag fraude niet langer tolereren. We hebben nood aan een eerlijke arbeidsmarkt, ten voordele van onze Vlaamse werknemers.”

Een Belgische rechter bond de kat de bel aan. Hij werd geconfronteerd met Bulgaren die onder het mom van detachering, met een frauduleus A1-document, aan de slag waren bij het Belgische bouwbedrijf Absa. Zo betaalden deze werknemers de verschuldigde sociale zekerheidsbijdragen niet. Stevens: “Het is een uitstekende zaak als nationale rechters effectief tegen deze misbruiken kunnen optreden. Dergelijke frauduleuze documenten zijn een echte plaag geworden, en duwen onder meer heel wat Vlaamse bouwvakkers uit de markt.”

Een stap in de goede richting dus, al benadrukt de N-VA dat de strijd tegen sociale dumping daarmee verre van gestreden is. Kamerlid Wouter Raskin: “Zolang gedetacheerde werknemers gedurende twee jaar hun sociale zekerheidsbijdragen in hun land van oorsprong kunnen betalen, zullen onze Vlaamse werknemers de concurrentieslag blijven verliezen. In de bouwsector duurt een echte detachering niet langer dan zes maanden. Daarna zouden de sociale zekerheidsbijdragen in het gastland moeten worden betaald. Ook moeten we onze Belgische Sociale zekerheid De sociale zekerheid is in België tot nader order federaal. De belangrijkste pijlers van de Belgische sociale zekerheid zijn: de ziekte- en invaliditeitsverzekering (RIZIV), de pensioenen, de werkloosheidsverzekering en de kinderbijslagen. Daarnaast ook nog beroepsziekten, arbeidsongevallen en jaarlijkse vakantie. Sommige Vlaamse partijen ijveren al lang voor de overheveling van (grote delen van) de sociale zekerheid naar gewesten en gemeenschappen. sociale zekerheid competitiever maken. Onze hoge sociale lasten dragen uiteraard bij aan het concurrentiële nadeel.”

Het oordeel van advocaat-generaal Saugmansgaard is niet bindend, maar het Hof volgt doorgaans het advies van de advocaat-generaal. Het feit dat dit verdict van de Grote Kamer zal komen, duidt alleszins op het belang van deze beslissing. Raskin: “Dankzij aanhoudende druk vanuit onze federale fractie schoof het Belgisch regeringsstandpunt naar een verkorting van de detacheringsduur, wat in oktober ook op Europees niveau afgedwongen werd. Bijkomend kan de beslissing van vandaag een cruciale vooruitgang betekenen in de strijd tegen sociale dumping. We verwelkomen dan ook dit advies.”