EU zet licht op groen voor één Europees tolsysteem

3 december 2018, over deze onderwerpen: Europees beleid, Mobiliteit

Vandaag maakte de commissie Transport van het Europees Parlement de weg vrij voor een betere compatibiliteit tussen de verschillende nationale elektronische tolsystemen binnen de Europese Unie. Zo bekrachtigt ze het akkoord dat tussen de Europese instellingen werd gevonden. Mark Demesmaeker sprak als lid van de commissie Transport zijn steun uit voor dit akkoord: “Dit is een dossier waarin de EU een echte toegevoegde waarde levert. Elektronische tolsystemen zullen voortaan beter op elkaar afgestemd zijn. De commissie Transport heeft vandaag de juiste beslissing genomen.”

De bedoeling van de Europese wetgever is tweeërlei. In de eerste plaats wenst ze de interoperabiliteit tussen de verschillende toltechnologieën te verzekeren. “Zo zullen weggebruikers door middel van één contract en één tolsysteem verschillende lidstaten kunnen doorkruisen. Een duidelijke stap voorwaarts in de dienstverlening voor de weggebruiker en de werking van de interne markt”, reageert Demesmaeker.

Daarnaast wil de Europese wetgever een efficiëntere uitwisseling van informatie over overtredingen op tolwegen tussen de nationale autoriteiten. “Hierdoor kunnen bijvoorbeeld buitenlandse vrachtwagenchauffeurs hun tolbijdragen op onze wegen niet langer ontlopen. Wie onze wegen gebruikt, moet bijdragen. Ook chauffeurs uit andere landen. De overheid moet dan ook overtreders kunnen bestraffen”, vindt Demesmaeker.

Tot slot betreurt Demesmaeker dat de handhaving van lage-emissiezones buiten het toepassingsgebied valt: “Deze wetgeving is helaas niet van toepassing op buitenlandse chauffeurs die onze lage-emissiezones niet respecteren. Dat is een gemiste kans. Het lijkt me nochtans logisch dat Vlamingen hier niet voor moeten opdraaien. De vervuiler betaalt in dit geval jammer genoeg niet altijd.”

Nu de commissie Transport dit akkoord unaniem heeft aangenomen, wacht enkel nog de goedkeuring door de plenaire vergadering. Daarna kan de wetgeving in werking treden.