EU-Commissie neemt resolutie Assita Kanko rond vrouwenbesnijdenis op in haar genderstrategie

6 maart 2020, over deze onderwerpen: Welzijn, Europees beleid, Gelijke kansen

De Europese Commissie presenteerde haar strategie voor de gelijkheid tussen man en vrouw. De strategie vermeldt ook een specifieke aanpak van de problematiek van vrouwelijke genitale verminking en andere schadelijke praktijken tegen vrouwen. Daarmee volgt de commissie de resolutie die in februari in het Europees Parlement werd gestemd. Die resolutie, een initiatief van N-VA-Europarlementslid Assita Kanko, riep de Commissie op om een strategie uit te werken tegen vrouwelijke genitale verminking.

Nieuwe overwinning
Assita Kanko, die als jong meisje zelf de gruwel van genitale verminking doorstond, spreekt van een nieuwe overwinning, nadat het Europese Parlement haar resolutie in februari had goedgekeurd. "De Commissie zal nu extra maatregelen nemen om vrouwelijke genitale verminking en alle andere vormen van gender gerelateerd geweld te bestrijden. Het gaat dan specifiek over doeltreffende preventie, waarbij vooral onderwijs belangrijk is. De EU zal ook de nodige aanbevelingen doen voor de versterking van openbare diensten, preventie- en ondersteuningsmaatregelen en een betere toegang tot het rechtssysteem voor slachtoffers en potentiële slachtoffers."

Strijd nog niet gestreden
De cijfers  - zie verder - tonen aan dat zo'n strategie broodnodig is. Assita Kanko: "Vrouwelijke genitale verminking is geen ver-van-ons-bedshow. Alleen al in België zelf lopen tot een kwart van de meisjes die afkomstig zijn uit landen waar deze praktijk gebeurt, risico op deze gruweldaad. Dat gaat over duizenden meisjes. Over gans Europa zijn de cijfers nog hallucinanter: Elk jaar lopen naar schatting 3 miljoen meisjes wereldwijd het risico om besneden te worden. De strijd is dus bijlange nog niet gestreden, maar de beslissing van de Commissie is alvast een goede stap en motiveert me om deze problematiek op de agenda te houden."

Enkele cijfers
België

  • Naar schatting loopt in België 16 tot 27 procent van de meisjes risico op vrouwelijke genitale ver­minking (VGV), binnen een totale populatie van 22 544 meisjes van 0-18 jaar die afkomstig zijn uit landen waar vrouwelijke genitale verminking voorkomt.
  • Naar schatting loopt in België 23 procent van de asielzoekende meisjes risico op vrouwelijke genitale verminking (2016), op een totaal aantal van 969 asi­elzoekende meisjes van 0-18 jaar die afkomstig zijn uit landen waar VGV voorkomt Bron
  • Volgens de bevindingen van een in 2011 gepubliceerde prevalentiestudie, wonen in België in totaal 8.235 vrouwen en meisjes die slachtoffer zijn van VGV of het risico lopen dat te worden. De meerderheid van deze vrouwen en meisjes woont in Antwerpen, Luik en Brussel.
  • In ons land wonen 17.273 vrouwen en meisjes die al besneden zijn en nog eens 8.644 vrouwen en meisjes die het risico lopen besneden te worden. Dat blijkt uit onderzoek van het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen. Het totaal aantal betrokken vrouwen ligt drie keer hoger dan tien jaar geleden.

Europa

  • FGM bestaat in Europa en bestaat al lang. Elk jaar lopen naar schatting 180.000 meisjes en vrouwen in Europa risico om besneden te worden.