EU-buitenland- en defensiebeleid moet krachtig zijn

16 januari 2020, over deze onderwerpen: Europees beleid

De N-VA stemde in het Europees Parlement voor het jaarverslag over de uitvoering van het gemeenschappelijk veiligheids- en defensiebeleid van de Europese Unie. Dat verslag plaveit de weg naar een permanente defensiesamenwerking tussen alle Europese lidstaten. De N-VA wijst er echter op dat fundamentele beslissingen rond het Europese defensiebeleid door alle lidstaten moet worden gedragen.

“We evolueren onmiskenbaar naar een permanente defensiesamenwerking met alle EU-lidstaten. Het is de enige manier om de Europese stem kracht bij te zetten en strategisch autonoom te worden. Daarbij moeten we een sterk partnerschap tussen de EU en de NAVO blijven behouden, en na de Brexit investeren in een sterke defensiesamenwerking tussen de EU en het VK”, aldus Assita Kanko, die als N-VA-Europarlementslid in de commissies Buitenlandse Zaken en Veiligheid & Defensie zetelt.

Commissievoorzitter von der Leyen lanceerde bij haar aantreden het concept van een ‘geopolitieke commissie’, die het buitenlandse beleid van de EU zou versterken. “Prima zo”, aldus Assita Kanko. “Het wereldtoneel is een scenario dat dagelijks wordt herschreven. De EU moet in dat schouwspel de belangen van haar burgers kunnen verdedigen, haar waarden uitdragen in haar buitenlands beleid en haar eigen toekomst in handen houden. Dit komt alle lidstaten ten goede, zeker het sterk op het buitenland en exportgerichte Vlaanderen,” legt Assita uit.

De N-VA meent dat in de toekomstconferentie over de EU gedebatteerd moet worden over een stemming bij gekwalificeerde meerderheid inzake gemeenschappelijk buitenlands- en veiligheidsbeleid. “Fundamentele beslissingen over het Gemeenschappelijk Buitenlands- en Veiligheidsbeleid - zoals het strategisch kader van dit beleid of het inzetten van troepen voor oorlog moeten met eenparigheid van stemmen blijven genomen worden, terwijl overwogen kan worden om de daaruit voortvloeiende operationele beslissingen met gekwalificeerde meerderheid aan te nemen. Daarenboven geeft deze resolutie duidelijk aan dat de parlementen van de lidstaten hun eigen veiligheids- en defensiebeleid kunnen blijven bepalen, dit is inderdaad een zaak van de lid- en deelstaatdemocratie” aldus collega Geert Bourgeois.

De N-VA stelde zelf enkele amendementen voor op de resolutie. Zo vroeg Assita Kanko in naam van de fractie om op te treden tegen het jihadistische geweld in Burkina Faso, haar geboorteland. Dat amendement werd aangenomen en richt zich op de hele Sahelregio. “Het is een kruidvat. Als dat ontploft, zullen de gevolgen ook in Europa merkbaar zijn. Dan staan we terug voor een enorme asielcrisis,” waarschuwt Assita.