EU-begrotingsrapport: Uitgaven onder controle houden en hervormingen doorzetten

Het kritisch begrotingsrapport van de Europese Commissie is voor Kamerlid Peter Dedecker nogmaals de bevestiging van de stelling dat we de uitgaven dringend onder controle moeten krijgen en de koers van hervormingen moeten verderzetten.

De Europese Commissie plaatst vandaag in een rapport vraagtekens bij de Belgische begroting. Ze vreest dat de doelstellingen niet gehaald zullen worden. De Commissie wijst specifiek op de te hoge Belgische overheidsuitgaven. Dedecker treedt bij: "Terugdringen van de uitgaven moet een prioriteit zijn in een land met een Overheidsbeslag De totale overheidsuitgaven in verhouding tot het bruto binnenlands product (bbp) van een land. Anders gezegd: het deel van het bbp dat naar de staat terugvloeit. Het Belgische overheidsbeslag behoort al tot de hoogste ter wereld en kan niet eindeloos blijven stijgen. Daarom zijn hervormingen nodig. overheidsbeslag boven de 50 procent. Dat de Commissie eraan twijfelt of we die beoogde vermindering effectief zullen realiseren moet voor iedereen in de regering een wake up call zijn en een oproep om de afgesproken besparingen daadwerkelijk door te voeren. De inkomsten zitten op schema, zoals ook het Rekenhof gisteren bevestigde, waardoor nieuwe belastingen absoluut niet de oplossing zijn, voor zover die in een overbelast land als België überhaupt ooit een oplossing zouden kunnen zijn."

De ambitieuze doelstelling om deze legislatuur de begroting in evenwicht te krijgen, zal net niet gehaald worden. Toch kan de regering fier zijn op haar traject op lange termijn, stelt Dedecker: “Vandaag worden we nog steeds geconfronteerd met de gevolgen van een beleid uit het verleden waar men onterecht uitpakte met een begroting in evenwicht, opgesmukt met de verkoop en het terughuren van overheidsgebouwen en de overname van pensioenfondsen. Dure grapjes die tijdelijk inkomsten opleverden maar waar we vandaag nog steeds een hoge prijs voor betalen. Daar tegenover staan de duurzame hervormingen van deze regering. Zo is de pensioenhervorming alleen al goed voor een halvering van de vergrijzingskosten, een hervorming waar we nog lang de vruchten van zullen kunnen plukken onder de vorm van minder uitgaven en dus minder belastingen voor onze jonge generaties. Ook dat is de kracht van verandering.”