Ethische code voor ontwikkelingssamenwerking

25 juni 2018, over deze onderwerpen: Ontwikkelingssamenwerking

Morgen buigt de kamercommissie Buitenlandse Zaken zich over de heikele kwestie van grensoverschrijdend gedrag in de ontwikkelingssamenwerking. Een problematiek die N-VA-Kamerleden Rita Bellens en An Capoen nauw aan het hart ligt: “met het recente incident bij Artsen zonder Grenzen in het achterhoofd willen wij het debat hierover voeren. Ngo’s die door ons betaald in fragiele omgevingen werken? Daar eisen wij onberispelijk gedrag van.”

In april legde de N-VA daarom een resolutie neer die een ethische gedragscode voorschrijft, niet enkel voor de ngo’s maar voor alle actoren van de internationale samenwerking. Ze vormt dan ook de ruggengraat van de gedachtewisseling morgen. Rita Bellens: “kortelings nadat we ons plan lanceerden kwam minister De Croo, in samenwerking met de sector, met een eigen voorstel. Dit integriteitscharter, ligt zeker in lijn met het ontwerp van de N-VA, maar schiet toch tekort op een aantal punten, zoals het beperktere toepassingsgebied, overmatig vertrouwen in zelfregulering, gebrek aan een centraal meldpunt, geen informatiedoorstroom naar het parlement en vooral dat het breken van het charter voor de ngo’s zonder consequenties zal zijn.”

“Met de gedachtewisseling morgen wensen we niet het integriteitscharter van minister De Croo te verwerpen, het is er nu eenmaal en werd al door de meerderheid van ngo’s ondertekend. Voor ons vormt het een goede basis om verder te bouwen, in een strijd tegen alle vormen van laakbaar gedrag in de ontwikkelingssamenwerking. De inzet van onze partij zal een aanscherping zijn, een verstrenging dat van het charter meer dan een blaadje vol handtekeningen maakt. We hopen hier bij de coalitiepartners ook steun voor te vinden”, aldus Rita Bellens.