Erasmus+ biedt extra kansen op arbeidsmarkt en verdient uitbreiding

Het Europees Parlement heeft de startfase van Erasmus+ grotendeels positief geëvalueerd. Erasmus+ brengt sinds 2014 alle EU-uitwisselingsprogramma's voor onderwijs, opleiding en jeugd onder één paraplu. Europarlementslid Helga Stevens (N-VA): "Het evaluatieverslag besluit terecht dat de investeringen in Erasmus+ lonen. Meer dan 678.000 mensen namen in 2015 deel aan Erasmus+, wat hen ontegensprekelijk betere arbeidskansen biedt. Niettemin moeten we verder inzetten op een nauwere samenwerking tussen het onderwijs en de bedrijfswereld. Het is alvast een goede zaak dat ook het beroepsonderwijs deel uitmaakt van Erasmus+. Elke leerling heeft recht op passende groeikansen."

De N-VA steunt een verhoging van de financiering voor Erasmus+, dat kansen biedt aan verschillende groepen: "Een verbreding van het Erasmus-programma is een veel betere besteding van belastinggeld dan bijv. het uitdelen van gratis Interrail-passen. Uit eigen ervaring weet ik dat een Erasmus-ervaring de kans biedt om unieke competenties te verwerven, die een belangrijke rol op de arbeidsmarkt spelen én in de persoonlijke ontwikkeling. De Europese meerjarenbegroting moet focussen op projecten die het verschil maken voor onze burgers. Daarvoor moeten we het EU-budget trouwens niet verhogen, maar middelen verstandig verschuiven."

Stevens is bovendien tevreden dat het verslag wijst op het belang van toegankelijkheid: "Ook de meest kwetsbaren in de maatschappij moeten deel kunnen nemen aan Erasmus+. Personen met een beperking, zoals doven en slechthorenden, hebben bijzondere behoeften en nood aan specifieke ondersteuning. Dan denk ik bv. aan gebarentaaltolken. Op het vlak van toegankelijkheid moet Erasmus+ beter doen. Dit verslag roept de Europese Commissie dan ook terecht op om te werken aan een onbelemmerde en niet-discriminerende toegang."

Ten slotte wijst Stevens ook op de noodzaak om bureaucratische obstakels zoveel mogelijk weg te werken. "Al te vaak moeten kandidaten een berg papierwerk doorworstelen om effectief aan Erasmus+ te kunnen deelnemen. In 2015 vertrokken 16.200 Vlaamse studenten op Erasmus+. Hoewel het aantal blijft toenemen, moeten we meer mensen motiveren om een studie-ervaring in het buitenland op te doen. Ik heb er zelf alvast de vruchten van geplukt."