Enkel Europees realisme kan snelle financiële ambitie garanderen

5 april 2020, over deze onderwerpen: Financiën, Europees beleid, Coronacrisis

Op 26 maart is de Europese Raad er niet in geslaagd een Europese financiële respons op COVID-19 te bepalen. Op vraag van de N-VA zal minister van Financiën De Croo maandag een stand van zaken geven in het Federaal Adviescomité voor Europese aangelegenheden, dinsdag vergadert dan de Eurogroep. “We moeten elkaar helpen in de Europese Unie. Omdat dat juist en nodig is én omdat het financieel verstandig is om zo de stabiliteit van de ganse Unie en van onze eigen economie te beschermen”, stelt N-VA-Kamerlid Sander Loones. “Het stoort mij daarom enorm dat sommigen deze crisis ideologisch willen misbruiken. Gevolg is dat Italië te lang op noemenswaardige steun moet wachten.”

Om de coronacrisis sterk aan te pakken zijn financiële, economische, sociale en budgettaire steunmaatregelen nodig op elk bestuurlijk niveau. Lokaal, regionaal, nationaal en Europees.

N-VA-Kamerlid Anneleen Van Bossuyt: “De Europese Investeringsbank en de Europese Centrale bank leveren uitstekend werk. Zij staan nu al klaar om te helpen. De Europese Commissie geeft intussen toe dat haar eerste verdeling van het Coronafonds van 34 miljard euro moet worden bijgestuurd en met meer gepaste criteria moet worden verdeeld, zoals de N-VA als enige Vlaamse partij aanklaagde. Ook de Commissie lijkt daarmee op snelheid te komen. Bovendien finaliseert ze in sneltempo een voorstel om tijdelijk werkloosheidsuitkeringen te herverzekeren in sterk getroffen regio’s. Eerder was er al haar beslissing om maximale begrotingsflexibiliteit mogelijk te maken en om staatssteun toe te staan voor bedrijven en sectoren die door de crisis worden getroffen. Als er echter één iemand op de rem staat, dan zijn het helaas de eurofiele politici die deze crisis willen misbruiken om hun dada’s door te duwen.”

Dé vraag van komende week is of de ministers van financiën overeenstemming zullen bereiken over de realistische en snelle aanpak door kredietlijnen via het Europees Stabiliteitsmechanisme (ESM) te operationaliseren, of dat de pleitbezorgers voor een nieuw gemeenschappelijk schuldinstrument, zogenaamde euro- of coronabonds, blijven volharden.

Loones: “Ook in België zijn er politici die blijven pleiten voor coronabonds. Guy Verhofstadt en Conner Rousseau hebben hun wensdroom dit weekend nogmaals herhaald. Ook politici van PS, Ecolo en Groen willen die richting uit. Beseffen zij dan niet dat dergelijke eurobonds niet de snelle hulp kunnen bieden die Italië en Spanje nu zo hard nodig hebben? Topexpert Klaus Regling, de managing director van het ESM, maakte nochtans duidelijk dat daadkrachtige oplossingen op korte termijn per definitie uitgewerkt moeten worden op basis van bestaande mechanismes, zoals het ESM.”

Het blijft onduidelijk waar de Belgische regering voor zal pleiten. Premier Wilmès ondertekende op 25 maart een brief aan de Europese Raadsvoorzitter. Ze deed dit samen met acht andere, vooral Zuid-Europese, regeringsleiders. De brief wordt door iedereen gelezen als een pleidooi voor coronabonds.

“Ik interpelleerde de premier er donderdag over in de Kamer. Haar antwoord? Dat het niet haar bedoeling was om coronabonds te bepleiten. Al hield ze tegelijk nog een slag om de arm”, stelt Loones. “We zitten met een minderheidskabinet dat warm en koud blaast. En met een parlement dat geen duidelijkheid verschaft. Daarom hebben wij een resolutie voorbereid die klaarheid moet scheppen. We vragen alle partijen mee kleur te bekennen. De N-VA kiest alvast voor de grondige én snelle aanpak. En dus voor de activering van het Europees Stabiliteitsmechanisme (ESM), waarbij enkele beperkte voorwaarden gelden: de steunmiddelen moeten door de lidstaten verplicht gebruikt worden om de gezondheids- en economische kosten van het coronavirus te dekken, en de financiën van de lidstaten moeten op langere termijn terug op punt worden gezet. Het is de realistische en snelle weg vooruit.”

De resolutie van Sander Loones en Anneleen Van Bossuyt kan hier integraal gelezen worden